Nystartede Døgnhvile AS skal bygge tre døgnhvileplasser for Statens vegvesen.

To av plassene ligger på rv. 3 i Østerdalen, den siste på E39 i Aksdal på Haugalandet i Nord-Rogaland.

Statens vegvesen bygger nå tre nye døgnhvileplasser. Illustrasjonsfoto: Eli Ramstad
Statens vegvesen bygger nå tre nye døgnhvileplasser. Foto: Eli Ramstad

Bakgrunn

Statens vegvesen lyste i vinter ut to konkurranser i sakens anledning. Ønskene var som følger:

¤ Østerdalen: Døgnhvileplass på hver av de to strekningene Kolomoen-Hovda og Atna-Kvikne.

¤ Haugalandet: Etablering på strekningen E39/E134 Bokn-Aksdal.

Østerdalen: Erstatter to eksisterende plasser

– Det kom inn flere tilbud. De erstatter to av dagens døgnhvileplasser, Alvdal og Løten, hvor kontraktene går ut i år, sier Siv Kilskar i Statens vegvesen.

Den ene døgnhvileplassen skal ligge på Hovdmoen industriområde i Åmot kommune. Her tilbys langtransporten 14 oppstillingsplasser, og kontraktssummen er på 10.920.000 kroner.

Den andre skal ligge på Steinmosletta i Alvdal kommune (nabotomten til dagens døgnhvileplass). Her er kravet 20 oppstillingsplasser, og kontraktssummen er på 18.240.000 kroner.

For begge kontraktene valgte Statens vegvesen tilbudet med best forhold mellom pris/kostnad og miljø. Miljøkravene i konkurransen ble vektet 30 prosent, pris 70 prosent.

– Seneste åpningsdato er 1. september 2025, men vi regner med at begge plassene skal være i drift før sommeren det året, sier Kilskar.

Haugalandet: Etterlengtet tilbud

Her mottok Statens vegvesen tre tilbud, og har hatt forhandling med alle tilbyderne.

– Denne strekningen har i dag ikke døgnhvileplass, så vi ser nå frem til å få opp et etterlengtet og godt døgnhviletilbud langs E39 og E134 på Haugalandet, sier Geir Lorens Jørgensen i Statens vegvesen.

Døgnhvileplassen skal ligge i Aksdal Næringspark ved Eikeskog i Tysvær kommune. Den skal ha 35 oppstillingsplasser, og 27 av disse blir dimensjonert for modulvogntog.

Kontraktssummen er på 36.540.000 kroner inkludert opsjon.

Statens vegvesen valgte tilbudet med best forhold mellom pris/kostnad og kvalitet. Sistnevnte ble vektet 40 prosent, pris 60 prosent.

– Åpningsdato er ikke endelig avklart. Kravet er senest 1. juni 2025, men det ligger an til at vi kan få det til tidligere på året, sier Jørgensen.

Kontraktene

Begge kontraktene er inngått med Tungbil Lading AS. Etter kontraktsinngåelsene har dette selskapet skilt ut sin døgnhvileplassvirksomhet til selskapet Døgnhvile AS, som da vil være Statens vegvesen sin kontraktspartner de neste 10 årene.

I avtalene ligger det også en opsjon, slik at de kan forlenges med 1 + 1 år til totalt 12 år.

Etter planen skal alle de tre nye døgnhvileplassene ved åpningstidspunktet ha en ladestasjon for tunge elektriske kjøretøy.

Hvorfor døgnhvileplass

Statens vegvesen ønsker å være en ansvarlig vegeier for alle trafikanter.

Å tilrettelegge for at langtransportsjåfører kan ta sin lovpålagte døgnhvile, er en del av dette samfunnsoppdraget.

Uthvilte sjåfører er trygge sjåfører. Trygge sjåfører er oppmerksomme sjåfører som bidrar til  bedre trafikksikkerhet for oss alle, i tråd med nullvisjonen for drepte og hardt skadde i trafikken.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Rogaland, Vestland, Agder, Telemark