Mandag 1. juli starter vedlikeholdsarbeidene for E39 Litle- og Storesvoroverbygget nær Festøya ferjekai i Ørsta kommune.

Når arbeidsvarsling etableres benyttes det trafikkdirigenter og ledebilkjøring, mens når arbeidet er i gang vil det benyttes lyssignal. Det må påregnes noe forsinkelser som følge av trafikkreguleringen, som spesielt de som skal reise med ferje via Festøya ferjekai bør merke seg.

Bilde av E39 Litle- og Storesvor som er overbyggene som skal utbedres.
E39 Litle- og Storesvor er overbyggene som skal utbedres. Foto: Statens vegvesen.

Dette skal gjøres

– Arbeidene omfatter reparasjon og fornying av betongsøyler, samt betongreparasjoner i tak. I tillegg skal det etableres nytt kjøresterkt rekkverk gjennom begge rasoverbyggene, sier byggeleder Henrik Opem Holmstad i Statens vegvesen.

Arbeidene må gjøres fordi tverrsnittet til søylene er betraktelig redusert, og trenger reparasjon og utskifting for å tåle snøskred også i fremtiden, som er den viktigste funksjonene for disse overbyggene.

Må gjøres i sommerhalvåret

– Grunnen til at arbeidet må utføres på sommerhalvåret er fordi vi ikke kan utføre arbeid der når det er fare for skred over konstruksjonene på grunn av svekket bæreevne mens søylene er under reparasjon og utskifting, understreker Opem Holmstad.

Kontraktsfrist for arbeidene er 30. september 2024 og Consolvo er utførende entreprenør.

Bilde av E39 Litle- og Storesvor som er overbyggene som skal utbedres.
E39 Litle- og Storesvor er overbyggene som skal utbedres. Foto: Statens vegvesen.

Vis hensyn og vær oppmerksom

Statens vegvesen oppfordrer til at trafikantene er oppmerksomme, avpasser farten, viser hensyn og følger skilting, anvisninger og lysregulering. Sikkerheten for trafikantene og de som arbeider er det aller viktigste.

Det anbefales å følge med på vegvesen.no eller Vegvesenets trafikk-app for oppdatert informasjon om trafikkavviklingen: 

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal