Vesten skal være CE-godkjent, og vi anbefaler at vesten er godkjent etter EN 471 klasse 2 eller klasse EN 1150.

Det er eiers ansvar at det ligger minst en refleksvest i bilen. Refleksvesten må ligge på en armlengdes avstand fra føreren, for eksempel i bildøren eller i hanskerommet. Den må ikke festes rundt bilsetet da det kan hindre at sideairbagen blir utløst ved en eventuell kollisjon. 

Godkjente vester kan du få tak i blant annet i bilrekvisitaforetninger, hos bilforhandlere, matvarekjeder og andre butikker. 

Både politiet og Statens vegvesen kan etterspørre vest i kontrollsammenheng. Manglende refleksvest vil ikke gi gebyr, men politiet kan utstede bot dersom trafikanter utviser uforstand og uaktsomhet ved å ikke bruke vest i situasjoner hvor det er hensiktsmessig.

Motorsykkel og moped

Du må også ha med refleksvest når du kjører moped, motorsykkel eller ATV som er registrert som moped eller motorsykkel.