Artikkelen er fra 2021, og innholdet kan være utdatert.

22 av 23 bygg som rives når ny E134 over Meheia blir bygget ligger i Notodden kommune

Lokalavisene i Notodden og Kongsberg har i dag omtale av de 11 hyttene og de 12 andre byggene som må rives som følge av framføring av ny E134 over Meheia.

Denne garasjen i Øksneveien er blant bygg som må rives for ny E134 over Meheia(Foto: Gro Jubskås)

Innholdet er i hovedsak referert fra Statens vegvesens planbeskrivelse. Det viser seg at det har sneket seg inn en feil adresse i Statens vegvesens oversikt over bygninger som skal rives.

Postadresse Kongsberg - ligger i Notodden

På Statskog sin eiendom er adressen Meheiaveien 701 knyttet til eiendommen i matrikkelen. Det er forsamlingslokalet Furuheim som ligger på denne adressen, og Vegvesenet presiserer at Furuheim ikke blir berørt av den nye vegen. På denne eiendommen ligger det også en garasje langs Øksneveien, og det er denne som skal rives.

I tillegg kan Statens vegvesen oppklare at 22 av de 23 bygningene som skal rives ligger i Notodden kommune. Fem av disse har imidlertid postadresse i Kongsberg.

 

 

 

Furuheim forsamlingslokale på Meheia berøres ikke av E134-utbyggingen. (Foto: Gro Jubskås)
Aktuelt for fylke(r): Viken