Artikkelen er fra 2021, og innholdet kan være utdatert.

6. juli rundet trafikken på ny E134 i Kongsberg ett år.

Bomstasjonen på Damåsen på grensa mellom Øvre Eiker og Kongsberg.
Bomstasjonen på Damåsen på grensa mellom Øvre Eiker og Kongsberg. Her står det bom både på fylkesvegen til venstre og på E134 til høyre, Den tredje bommen står i motsatt ende av Kongsberg i vest, på E134 vest for Meheia på grensa til Notodden, den ble flyttet fra Saggtrenda 18. juni i år, 8,5 km lenger vest mot Notodden (Foto: Kjell Wold). Foto: Kjell Wold

Pr. 1. juni 2021 er det samlede trafikktallet gjennom de tre bommene på Damåsen (2) og Saggrenda 4.939.620 biler etter 11 måneder. Det betyr at fem millioner bilpasseringer allerede har skjedd nå snart halvveis i juni.

Pandemien har ført til at trafikktallene for første halvdel av 2021 ligger noe lavere enn for siste halvår 2020, men E134-trafikken gjennom Kongsberg vil ventelig øke noe igjen utover sommeren og høsten ettersom vaksinetallene øker og reiserestriksjonene blir færre. Trafikken fordeler seg med 3 622 666 passeringer på E134 Damåsen og 1 804 609 passeringer på E134 Saggrenda og ved fylkesgrensen fra midten av juni. Resterende 110 548 passeringer er på fv. 286 på Damåsen. 

I Vegvesenets utredning «Fjerning av bom på sideveg» fra 2019 var det beregnet en ÅDT på 17600 gjennom innkrevingspunktene som i dag er i drift.

- Vi ser spesielt at trafikken har blitt redusert i 4. kvartal 2020 og 1. kvartal 2021, en utvikling som også vises i andre prosjekt og som sammenfaller med en periode hvor det ble innført strengere tilta. Trafikken første året er dermed noe lavere enn dette, og kan nok være påvirket av et spesielt år som følge av koronapandemien, sier Dan Isak Kveta som er driftssjef i Vegfinans AS.

Trafikktall
Måned Passeringer Gj.snitt passeringer per døgn
Juli 2020 508 838 19 571
Aug 2020 581 687 18 764
Sep 2020 541 345  18 045
Okt 2020 498 137 16 069
Nov 2020 395 081 13 169
Des 2020 406 080 13 099 
Jan 2021 378 514 12 210
Feb 2021 401 511 14 340
Mar 2021 407 944 13 159
Apr 2021 389 240 12 975
Mai 2021 431 243 13 911
Jun 2021 502 327 16 744
Jul 2021 95 876 19 175
Totalsum 5 537 823 15 172

 

Aktuelt for fylke(r): Viken