Når Drammensvogna er ferdig med siste støp på Isielva bruer på E16 i Bærum til våren, går turen videre til nytt oppdrag i Trøndelag.

støpe og forskalingsvogn i arbeid på bru
Drammensvogna på Isielva bru og E16 Bjørum-Skaret vinteren 24 på vei mot siste støp til våren. (Foto: Kjell Wold)

Da skal den mobile støpe- og forskalingsvogna med 50 års historie bygge en ny toløps-bru på ny fire felts E6 mellom Berkåk og Vindåsliene  mellom Oppdal og Trondheim.

Vadløkkja bru i Berkåk

Vindåsliene ligger i Midtre Gauldal kommune, og det nye E6-prosjektet blir på 15 kilometer. Drammensvogna skal fra høsten 2024 brukes til å bygge den 150 meter lange Vadløkkja bru ved Berkåk i Rennebu kommune.

50 pr gammel støpe og forskalingsvogn god som ny
Drammensvogna på andre løp av Isielva bru er snart ferdig med jobben i Bærum. Da bærer det videre til nytt oppdrag i Trøndelag for veteranstøpevogna. (Foto: Kjell Wold)

Andreas Kjos i Skanska forteller at når siste støp er gjort på Isielva bru i april blir Drammensvogna etter en tid demontert og delt opp i seksjoner som fraktes til nytt oppdrag 400 kilometer lenger nord. De seksjonene av vogna som ikke blir sendt til ny brujobb i Trøndelag, transporteres til mellomlager i Porsgrunn.

Bru nummer 19

Vadløkkja bru i Berkåk blir bru nummer 19 for Drammensvogna, som gjorde sin debut i Drammen på E18 motorvegbrua helt tilbake i 1973-75. Siden den gang er støpevogna brukt på en rekke bruprosjekter rundt om i hele Norge og Sverige. Det kan du lese mer om i artikkelen Drammensvogna - 50 år og like sprek

Aktuelt for fylke(r): Akershus