Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Det er med stor glede vi i dag kl. 18 åpner strekningen som har vært stengt i 1,5 år!

– Den opprinnelige fristen for åpningen var 1. oktober, men vår entreprenør BMO har stått på gjennom hele sommeren for å bli ferdige før fristen, og det har de klart. Vi er stolte over å kunne åpne tunnelen i god tid før fristen, sier byggeleder Anna Dalsøren Berg fra Statens vegvesen.

Bedre trafikkflyt rundt Sandvika

– Åpningen av Hamangtunnelen bidrar til bedre trafikkflyt rundt Sandvika, og vi er glade og stolte over at prosjektet nå er fullført, sier May Bente Hiim Sindre, prosjektleder for E16 Sandvika – Skaret i Statens vegvesen.  

Med åpningen av Hamangtunnelen setter Vegvesenet nå en sluttstrek for prosjektet E16 Sandvika-Wøyen. Strekningen Sandvika-Wøyen som tidligere var E16 gjennom Sandvika sentrum med årsdøgntrafikk (ÅDT) på 36.000 biler, er nå erstattet med ny E16 under bakken og gamle E16 har blitt lokalvei til Sandvika. Prosjektet hadde en kostnadsramme på ca.4 mrd. kroner.  

Hamangtunnelen har blitt rehabilitert

Arbeidene som er utført i Hamangtunnelen har i hovedsak bestått av utbedring av betongveggene som hadde store slitasjeskader etter tidens tann.

– Vi har også byttet ut noe av det elektrotekniske utstyret i tunnelen, i tillegg har veibanen i tunnelen også blitt reasfaltert, forteller Bent Asbjørnhus fra BMO som har ledet tunnelrehabiliteringsarbeidet.

Godt samarbeid mellom byggherre og entreprenør

– Samarbeidet med BMO har vært veldig godt, vi har hatt effektiv og god dialog gjennom hele prosessen. Vi er veldig fornøyde med kvaliteten på arbeidet BMO har utført, og ikke minst at de har utført arbeidet godt innenfor tidsfristen, avslutter Dalsøren Berg.

foto av Hamangtunnelen
Hamangtunnelen i Sandvika åpnes for trafikk kl. 18 i dag. (Foto: Anna Dalsøren Berg, Statens vegvesen)

 

Kontakt:  Anna Dalsøren Berg, byggeleder, Statens vegvesen
E-post:
Telefon: 971 14244

Aktuelt for fylke(r): Viken, Oslo