Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Seks leverandører har meldt interesse for å bli prekvalifisert for prosjektering og bygging av E102 Fornebukrysset-Strand.

Entreprise E102 Fornebukrysset-Strand er den største kontrakten på E18 Lysaker-Ramstadsletta
Entreprise E102 Fornebukrysset-Strand er den største kontrakten på E18 Lysaker-Ramstadsletta Illustrasjon: ViaNova

Entreprise E102 Fornebukrysset-Strand er den største og mest komplekse entreprisen på etappe 1 av E18 Vestkorridoren.
På lista over leverandører som ønsker å bli prekvalifisert, finner vi to norske, tre spanske og ett italiensk selskap. Dette er;

  • AF Gruppen Norge AS, med Sweco som rådgiver. 
  • Dragados S.A. i arbeidsfellesskap med  PNC og Arne Olav Lund, med COWI som rådgiver
  • FCC CONSTRUCCION S.A., med Rambøll som rådgiver
  • OBRASCON HUARTE LAIN S.A., med AFRY og PINI som rådgiver
  • Skanska Norge AS, med Norconsult som rådgiver
  • Webuild S.p.A. i arbeidsfellesskap med Impresa Pizzarotti & C. S.p.A med SWS Engineering Sp.A., Dr. Tech. Olav Olsen AS, Ing. Rasmussen & Strand AS og Niras Norge AS som rådgiver

Omfattende og komplekst byggeprosjektet

Konkurranse om prosjektering og bygging av etreprise E102 Fornebukrysset-Strand ble lyst ut 28. mars i år. Arbeidet har en antatt kostnad på mellom 3,0 og 3,6 milliard kroner og omfatter blant annet 2,3 kilometer ny E18 med 2x3 felt og vekslingsfelter mellom Fornebukrysset og Strand i Bærum kommune. 660 meter av den framtidige Høviktunnelen inngår i entreprisen. Det gjør også ny vegforbindelse til Fornebu (Vestre Lenke), ny hovedsykkelveg mellom Fornebukrysset og Strand samt endringer av tilstøtende lokalvegsystem med gang- og sykkelveger.

Tre leverandører vil bli invitert til forhandling

Det er beregnet at byggearbeidet vil starte neste sommer, og at E18-delen av prosjektet åpner for trafikk i 2028. Hele prosjektet skal arbeidet stå ferdig i 2030. Arbeidet skal gjennomføres som totalentreprise. Prekvalifisering er første steg i konkurransen, og Statens vegvesen vil, basert på denne velge ut tre leverandører som i juni i år inviteres til å gi tilbud og delta i forhandlinger. Planen er at Vegvesenet kan signere kontrakt med leverandør i juni 2023.

-I en tid med mye usikkerhet i bygge- og anleggsmarkedet, er vi svært fornøyde med at så mange viser interesse for prosjekteringen og byggingen denne store og viktige entreprisen på prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta. Nå starter vi omgående arbeidet med å sjekke dokumentasjon og referanser til de selskapene som har meldt seg. Tre av selskapene som oppfyller kvalifikasjonskravene vil bli invitert til å gi tilbud og delta i forhandlinger, sier Kjetil Fløtre, som er prosjektleder for E102 Fornebukrysset-Strand

Foto av prosjektleder Kjetil Fløtre
Kjetil Fløtre er prosjektleder for entreprise E102 Fornebukrysset–Strand. Foto: Dagrunn Husum