Den 4. september inviterer Vegvesenet og Skanska Norge til digitalt informasjonsmøte om kommende anleggsarbeider på strekningen Fornebukrysset-Strand

Illustrasjon: Fornebukrysset-Strand
Illustrasjon: Fornebukrysset-Strand Illustrasjon: ViaNova

Anleggsarbeidene på hovedkontrakten E102 Fornebukrysset-Strand starter offisielt mandag 4. september Samme dag, 4. september kl. 18-19.30 inviterer Statens vegvesen og Skanska Norge AS naboer og andre interesserte til et digitalt informasjonsmøte om de kommende anleggsarbeidene. Hovedvekten legges på planlagte arbeider høst/vinter 2023/2024.

Trykk her for å bli med (lenke til Teamsmøtet)

Arbeidene på strekningen omfatter blant annet en del av Høviktunnelen, Stabekkokket, Vestre lenke og gang- og sykkelveger. Det vil pågå anleggsarbeider på strekningen fram mot 2030.

Har du spørsmål om anleggsarbeidene?

Du kan allerede nå legge inn spørsmål du ønsker at Vegvesenet skal besvare på informasjonsmøtet. Det gjør du ved å trykke på Teams-lenken til møtet og skrive inn spørsmål i fanen Q&A.