Molde kommune besluttet 30. mars 2022 å legge forslag til detaljregulering E39 Bolsønes ut til høring og offentlig ettersyn.

Julbøen–Molde