Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Formannskapet i Heim kommune vedtok 5.4.2022 å legge ut reguleringsplan for E39 Stormyra-Barhals til høring og offentlig ettersyn.

Formålet med planarbeidet er å lage et formelt grunnlag for bygging av ny E39 på strekninga Stormyra-Barhals. Planarbeidet er utført av Statens vegvesen i samarbeid med Heim kommune.

Heim kommune har tidligere vedtatt reguleringsplaner for strekningene E39 Stormyra-Vinjeøra og Vinjeøra-Haukvika vest, som legger opp til at ny E39 skal legges tvers gjennom Vinjeøra og mest mulig etter eksisterende E39. Denne vegløsningen vil Statens vegvesen gå bort fra, og de vedtatte reguleringsplanene erstattes av den nye reguleringsplanen som nå legges ut.

Frist for merknader er satt til 31. mai 2022. Eventuelle merknader sendes til:
Heim Kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra eller til .

Åpent informasjonsmøte

I forbindelse med høringen arrangerer Statens vegvesen et åpent informasjonsmøte på Vinjeøra samfunnshus 26. april kl. 19.30.

Møtet sendes også digitalt på kommune tv.

Kontaktpersoner i Statens vegvesen

Ivar Ole Mittet
Prosjekteringsleder
Tlf. 414 79 996,
E-post:  

Arild Grønsberg
Grunnerverver 
Tlf. 411 03 905
E-post:  

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag