Statusoppdatering - Mai 2022

— Arbeidene i april har gått som planlagt og i mai blir det stort sett videreføring av disse.

Statusoppdatering - April 2022

— Både arbeid med omlegging av infrastruktur og arbeid med utfylling i havnebassenget går som planlagt.

Statusoppdatering – Mars 2022

— Alle arbeider i februar har gått som planlagt. Nedenfor kan du lese om de arbeidene som er planlagt utført i mars.

Takk for oppmøte!

— Statens vegvesen har gjennomført to informasjonsmøter for nærmeste naboer til prosjektet.