Statusoppdatering – Mars 2022

— Alle arbeider i februar har gått som planlagt. Nedenfor kan du lese om de arbeidene som er planlagt utført i mars.

Takk for oppmøte!

— Statens vegvesen har gjennomført to informasjonsmøter for nærmeste naboer til prosjektet.

Statusoppdatering - Januar 2022

— Entreprise 1 nærmer seg ferdigstillelse. Entreprise 2 starter opp i januar. Rivning av Shell-stasjonen og KMV-bygget er også planlagt å starte i januar.

Markedsmøte for hovedentreprisen

— Statens vegvesen inviterte til markedsmøte om den kommende utlysning av kontrakten «Hovedentreprise for E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen».

Statusoppdatering - Desember 2021

— Arbeidene med Entreprise 1 i fergehavna har i november gått etter planen, og entreprisen er i rute til å bli ferdigstilt innen 18. februar.

Nå lyses ut Entreprise 2

— Arbeidene med prosjektet går etter planen og deloppdrag nummer to i rekken er nå utlyst på markedet.