Traineebesøk på Gartnerløkka

— Trainee-programmet i Statens vegvesen besøkte E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen for å lære mer om «Pilot for fossilfri anleggsplass».

Statusoppdatering - November 2022

— Arbeidene i oktober har gått som planlagt og i denne oppdateringen kan du lese om aktivitetene som er planlagt utført i november.

Statusoppdatering - Oktober 2022

— Arbeidene i september har gått som planlagt. Nedenfor kan du lese om de arbeidene som er planlagt utført i oktober.

Statusoppdatering - September 2022

— Oppstart av sprengningsarbeid i Duekniben og fortsatt fylling i havnebassenget samt omlegging av infrastruktur.

Statusoppdatering - Juli 2022

— Arbeid med teknisk kulvert under Quadrum er godt i gang og vi fortsetter å fylle masser i sjøen i havnebassenget.