Statusoppdatering - Oktober 2022

— Arbeidene i september har gått som planlagt. Nedenfor kan du lese om de arbeidene som er planlagt utført i oktober.

Statusoppdatering - September 2022

— Oppstart av sprengningsarbeid i Duekniben og fortsatt fylling i havnebassenget samt omlegging av infrastruktur.

Statusoppdatering - Juli 2022

— Arbeid med teknisk kulvert under Quadrum er godt i gang og vi fortsetter å fylle masser i sjøen i havnebassenget.

Statusoppdatering - Mai 2022

— Arbeidene i april har gått som planlagt og i mai blir det stort sett videreføring av disse.

Statusoppdatering - April 2022

— Både arbeid med omlegging av infrastruktur og arbeid med utfylling i havnebassenget går som planlagt.