Statusoppdatering - Januar 2022

— Entreprise 1 nærmer seg ferdigstillelse. Entreprise 2 starter opp i januar. Rivning av Shell-stasjonen og KMV-bygget er også planlagt å starte i januar.

Markedsmøte for hovedentreprisen

— Statens vegvesen inviterte til markedsmøte om den kommende utlysning av kontrakten «Hovedentreprise for E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen».

Statusoppdatering - Desember 2021

— Arbeidene med Entreprise 1 i fergehavna har i november gått etter planen, og entreprisen er i rute til å bli ferdigstilt innen 18. februar.

Nå lyses ut Entreprise 2

— Arbeidene med prosjektet går etter planen og deloppdrag nummer to i rekken er nå utlyst på markedet.

Statusoppdatering - September 2021

— Nå som arbeidene med prosjektet er godt i gang, starter vi også med å legge ut månedlige statusoppdateringer. Dette er den første i rekken.