- Nå er vi offisielt i gang

— Bompengevedtak Prop.95 S i Kristiansand ble vedtatt i går tirsdag, 13.april i Stortinget med stemmetall FOR 63 / MOT 22. Et solid flertall med andre ord.

Fakta om gjennomføring av anleggsperioden

— Mange lurer på hvordan anleggsperioden er tenkt å bli gjennomført, hva skal gjøres når og hvordan. Enkelte steder kunne man se informasjon som ikke stemmer. Her får du fakta og informasjon som er korrekt.

Innlegg i media: E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen

— Etter flere leserinnlegg og nyhetssaker om prosjektet E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen finner Statens vegvesen grunn til å komme med generell og korrekt informasjon om prosjektet som vi har ansvar for. Dette er innlegg prosjektet ved prosjektleder Nils Ragnar Tvedt har sendt til mediene i Vest-Agder.

Bystyret har vedtatt finansiering av prosjektet

— Onsdag, 21. november vedtok bystyret i Kristiansand forlengelse av bompengeperioden i byen med 12-15 nye år for å fremskaffe 1,8 milliarder kroner til finansieringen av prosjektet.