Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Arbeidene i oktober har gått som planlagt og i denne oppdateringen kan du lese om aktivitetene som er planlagt utført i november.

Entreprise 2 - Omlegging av infrastruktur

Teknisk kulvert i Quadrum nærmer seg nå ferdig støpt.  Innvendig foregår montering av trekkerør og annet utstyr for fullt. Pressing og mikrotunnelering av rør under rundkjøring i Gartnerløkka  er ferdig, mens pressing av rør foregår fortsatt under jernbanen og vil fortsette ut november. 

Entreprise 2, arbeid ved Banehaven.
Entreprise 2, arbeid ved Banehaven.

Arbeidet i Banehaven er nå stort sett ferdig og gjenfylling av mottaksgropa vil også være ferdig innen uke 45. Trekking av spunt fra mottaksgropa  utføres i uke 47, les mer om dette i avsnittene nedenfor. 

Trekking av regional høyspentkabel (50kilovolt) i nylagte trekkerør langs Banehaven utføres i uke 45 og 46.

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur i havneområdet

Denne entreprisen innebærer å videreføre ledningstrasé for fjernvarme, høyspent og tele/fiber fra Quadrum i øst langs hele havneområdet og bort  til tankanlegget til Circle K i vest. I tillegg skal det legges vann og avløp for Kristiansand havn. Arbeidene er krevende da grøftebredden er stor og disponibel plass for å utføre arbeidene må begrenses for ikke å hindre trafikk til fergene. 

Arbeidene er nå startet opp lengst vest på terminalen og vil ila november også starte opp i østenden av terminalområdet.

Entreprise 3, omlegging av infrastruktur i havneområdet.
Entreprise 3, omlegging av infrastruktur i havneområdet.

Entreprise 4 - Fylling i sjø/havnebassenget

Mesteparten av det som skal fylles i sjøen foregår nå fra land, vest for fergeterminalen. Nytt landareal skal opparbeides for å få plass til ny fergeterminal.

Entreprise 5 - Sprenging ved Duekniben

I november fortsetter arbeidene med sprenging ved Duekniben. Disse vil for det meste blir utført på nattestid, men også noen på dagtid. Steinmassene skal leveres til naboområdet i havna og brukes til fylling i havna, som utføres i Entreprise 4.

Entreprise 5 og 6 - en del av fjellet ved Duekniben til høyre i bildet blir sprengt bort og brukt til å fylle ut i havnebassenget til venstre i bildet.
Entreprise 5 og 6 - en del av fjellet ved Duekniben til høyre i bildet blir sprengt bort og brukt til å fylle ut i havnebassenget til venstre i bildet.

Trafikkomlegginger

Entreprise 2 - Omlegging av infrastruktur

I uke 47 vil det være periodevise 5-10 minutters stopp på rv. 9 ved Gartnerløkka på grunn av arbeid med trekking av spuntnålene ved Banehaven. Stopp vil bli regulert av trafikkdirigenter på stedet.

Ett felt (høyre) fra rundkjøring i Gartnerløkka og inn til Vestre Strandgate mot sentrum skal være stengt i hele uke 47. Dette på grunn av arbeid med fjernvarme, trekking av spunt og kranløft fra nærliggende område i Quadrum. 

Ett felt (høyre) fra rundkjøring i Gartnerløkka og inn til Vestre Strandgate mot sentrum skal være stengt i hele uke 47.

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur i havneområdet

Det er ikke planlagt trafikkomlegginger i november.

Entreprise 4 - Fylling i sjø/havnebassenget

Det er ikke planlagt trafikkomlegginger i november.

Entreprise 5 - Sprenging ved Duekniben

E18/E39, med tilhørende gang- og sykkelveg, blir stengt i ca. 5 min under selve sprengingene. Dette skjer på forskjellige tidspunkter av døgnet der trafikkmengden er lavest mulig slik at kø minimeres. Den kommunale vegen nede ved sjøen (Vesterveien) kan bli stengt i inntil 15 min ved sprengningene.

Støyende arbeider

Entreprise 2 - Omlegging av infrastruktur

I uke 47 vil det være en del støyende arbeid i forbindelse med trekking av spuntnålene ved Banehaven. De nærmeste naboene vil få et varsel om dette via SMS uken før.

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur i havneområdet

Det er ikke planlagt støyende arbeider i november.

Entreprise 4 - Fylling i sjø/havnebassenget

Det er ikke planlagt støyende arbeider i november.

Entreprise 5 - Sprenging ved Duekniben

Boring, sprenging og lasting av steinmasser vil medføre noe støy. Selve sprengningene vil bli varslet til berørte naboer som har abonnert på SMS-varslingstjenesten:

Hvis du ønsker å motta SMS varslinger i forbindelse med kommende sprengningsarbeid ved Duekniben kan du sende en e-post til med ditt navn og mobiltelefon-nummer.

Nattarbeider

Entreprise 2 - Omlegging av infrastruktur

Det er ikke planlagt nattarbeider i november.

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur i havneområdet

Det er ikke planlagt nattarbeider i november.

Entreprise 4 - Fylling i sjø/havnebassenget

Det er ikke planlagt nattarbeider i november.

Entreprise 5 - Sprenging ved Duekniben

Det vil i perioder bli utført sprengning på natt, men tidligst klokka 05.00 om morgenen. Sprengningene vil bli varslet på SMS dagen før til de som har abonnert på denne tjenesten (se informasjon i avsnitt ovenfor). Det vil ikke bli utført graving og lasting av stein på natt.

Aktuelt for fylke(r): Agder