Statusoppdatering - September 2021

— Nå som arbeidene med prosjektet er godt i gang, starter vi også med å legge ut månedlige statusoppdateringer. Dette er den første i rekken.

- Nå er vi offisielt i gang

— Bompengevedtak Prop.95 S i Kristiansand ble vedtatt i går tirsdag, 13.april i Stortinget med stemmetall FOR 63 / MOT 22. Et solid flertall med andre ord.

Fakta om gjennomføring av anleggsperioden

— Mange lurer på hvordan anleggsperioden er tenkt å bli gjennomført, hva skal gjøres når og hvordan. Enkelte steder kunne man se informasjon som ikke stemmer. Her får du fakta og informasjon som er korrekt.