Statusoppdatering - Desember 2023

— Det foregår for tiden prosjektering i hovedentreprisen, ingen fysiske arbeider starter før godt ut i 2024.

Signert kontrakt for hovedentreprisen

— EIFFAGE Gènie Civil og Statens vegvesen signerte i dag kontrakten for bygging av E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i Kristiansand.

Statusoppdatering - November 2023

— Arbeidene i alle de forberedende entreprisene er nå ferdige. Forventet anleggsoppstart for hovedentreprisen er i 2024.

Statusoppdatering - Oktober 2023

— Arbeidet med den siste forberedende entreprisen Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur blir ferdig i løpet av oktober.

Statusoppdatering - September 2023

— Møllevannsveien åpnes for trafikk 1. september. De kommende ukene vil det foregå omkobling av fjernvarme for å sette i drift det nye anlegget for dette.

Statusoppdatering - Mai 2023

— Rivingen av Circle-K stasjonene er godt i gang og arbeidet med bensinstasjonen på nordvestsiden av E39 er straks ferdig.

Statusoppdatering - April 2023

— Alle arbeidene i mars har gått som planlagt. I april starter vi med en ny entreprise i tillegg til de som fortsatt pågår.