Statusoppdatering - Februar 2023

— Flere entrepriser er nå ferdigstilt, mens andre går mot snarlig ferdigstillelse. Les mer om det i statusoppdateringen for februar 2023.

Statusoppdatering - Januar 2023

— Arbeidene med alle aktive entrepriser i desember har gått som planlagt. Etter en liten juleferie starter arbeidene for fullt igjen i januar.

Statusoppdatering - Desember 2022

— I desember blir det fem aktive entrepriser på prosjektet inkludert den nyeste, entreprise 7 – Møllevannsbekken.

Traineebesøk på Gartnerløkka

— Trainee-programmet i Statens vegvesen besøkte E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen for å lære mer om «Pilot for fossilfri anleggsplass».

Statusoppdatering - November 2022

— Arbeidene i oktober har gått som planlagt og i denne oppdateringen kan du lese om aktivitetene som er planlagt utført i november.

Statusoppdatering - Oktober 2022

— Arbeidene i september har gått som planlagt. Nedenfor kan du lese om de arbeidene som er planlagt utført i oktober.

Statusoppdatering - September 2022

— Oppstart av sprengningsarbeid i Duekniben og fortsatt fylling i havnebassenget samt omlegging av infrastruktur.