Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

To aktive entrepriser igjen i juni, alle arbeidene går som planlagt.

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur

Arbeidet inne på terminalområdet er nå ferdig. Det gjenstår dog noe opprydning, samt én omkobling for fjernvarme. Det sistnevnte gjøres på ettersommeren.

I vestre del av Havna nærmer det seg ferdigstillelse. Vi regner med å være ferdig med det meste av arbeidene innen juli. I området har det også blitt satt i gang ekstraarbeid initiert av Kristiansand Havn, hvilket går ut på å utvide terminalen midlertidig for sommeren 2023, dette på grunn av kapasitetsproblemer inne på terminalområdet. Den utvidede terminalen skal være klar fra 1. juni.

Arbeidene med Møllevannsveien går etter planen. Borehullet fylles i disse dager igjen og grøft graves videre mot Samsen.

Entreprise 9 - Riving av bygg; Circle-K og Vesterveien 3

Entreprenøren Miljøsanering Nord AS er godt i gang med rivingen av bygget Vesterveien 3. Arbeidet her skal etter planen ferdigstilles rundt 30. juni.

Trafikkomlegginger

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur

Gang- og sykkelveg forbi boregropa i Møllevannsveien vil bli sideforskjøvet når foringsrør skal legges fra boregropa og mot Samsen. Dette skal etter planen skje i uke 22.

Entreprise 9 - Riving av bygg; Circle-K og Vesterveien 3

Det blir korte stopp av gående og syklende ved Vesterveien 3, fortrinnsvis inntil 5 minutter mellom kl. 09.00 og 13.00 og inntil 15 minutter mellom kl. 19.00 og 05.30.

gs veg
Foto: Sveinung Haugerudbråten

Støyende arbeider

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur

Ingen planlagte støyende arbeider i juni.

Entreprise 9 - Riving av bygg; Circle-K og Vesterveien 3

Ingen planlagte støyende arbeider i juni.

Nattarbeider

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur

Ingen planlagte nattarbeider i juni.

Entreprise 9 - Riving av bygg; Circle-K og Vesterveien 3

Ingen planlagte nattarbeider i juni.

vesterveien 3
Entreprenøren Miljøsanering Nord AS er godt i gang med rivingen av bygget Vesterveien 3. Arbeidet her skal etter planen ferdigstilles rundt 30. juni.Foto: Sveinung Haugerudbråten
Aktuelt for fylke(r): Agder