Møllevannsveien åpnes for trafikk 1. september. De kommende ukene vil det foregå omkobling av fjernvarme for å sette i drift det nye anlegget for dette.

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur

I vestre del av havna nærmer det seg ferdigstillelse. Det gjenstår noen mindre grøftearbeider ved tankanlegget.

De kommende ukene vil det foregå omkobling av fjernvarme for å sette i drift nytt anlegg, slik at gammelt kan legges brakk. Omkoblingspunktene ligger i Vestre Strandgate (innkjøringen til Quadrum), ved Samsen og i vestre del av havna.  

Hva angår Møllevannsveien, vil denne åpne for trafikk  1. september. Det vil gjenstå noen mindre arbeider, som eksempelvis nedsetting av permanent rekkverk.

Trafikkomlegginger

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur

Møllevannsveien åpnes for trafikk 01. september.

I forbindelse med kobling av fjernvarme vil det bli innsnevring i Vestre Strandgate i september. Tidvis vil det bli innsnevret fra to til ett felt i retning Odderøya.

Støyende arbeider

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur

Ingen planlagte støyende arbeider.

Nattarbeider

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur

Det kan forekomme nattarbeider i forbindelse med omkobling av fjernvarme i Vestre Strandgate.

møllevannsveien krs
Møllevannsveien åpnes for trafikk 1. september. Foto: Erling Andre Flo
Aktuelt for fylke(r): Agder