EIFFAGE Gènie Civil og Statens vegvesen signerte i dag kontrakten for bygging av E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i Kristiansand.

Det var Kjell Inge Davik, direktør for divisjon Utbygging i Statens vegvesen, og Vincent Papait, daglig leder i Eiffage Norge som stod for den offisielle signeringen.

Til stede var også statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap), representanter for underentreprenør Repstad Anlegg AS og konsulentselskapet Rambøll Norge.

- Dette er et viktig steg mot oppstart av hovedarbeidene for Gartnerløkka- prosjektet. Det er et viktig og stort prosjekt både for byen Kristiansand og for hele regionen rundt. Nå gleder vi oss til oppstarten og lykke til med gjennomføringen, sa Kjell Inge Davik i denne anledningen.

Cecilie Knibe Kroglund forklarte i sin tale hvordan hun selv har opplevd trafikksituasjonen på Gartnerløkka da hun i løpet av de 20 årene hun har bodd i regionen har måttet pendle mellom Lillesand og Søgne, og hun ser nå frem til at prosjektet skal løse de utfordringene som har vært i trafikken all den tiden.

- Det er en gledens dag at vi nå har kommet så langt og legger med dette grunnlag for positiv by- og regionvekst for Kristiansandsregionen, sa Kroglund i sin tale til forsamlingen.

EIFFAGE Gènie Civil var tidligere  i løpet av sitt virke med på byggingen av blant annet Eiffeltårnet og Louvre-museet i Paris. Nå skal de altså bygge mange komplekse konstruksjoner i Gartnerløkka-prosjektet i Kristiansand.

Omfang av kontrakt

Tildelingen av kontrakten innebærer at EIFFAGE Gènie Civil skal prosjektere og bygge ny firefelts E18/E39 over en strekning på om lag 1,4 km med to nye planskilte kryss. Eksisterende veger, jernbanespor og flere konstruksjoner skal rives, deriblant dagens E18 Vesterbrua (også kalt høybrua) samt Vesterveibrua (også kalt lavbrua) på lokalvegnettet som krysser over jernbanen.

Hovedarbeidene omfatter bygging av flere konstruksjoner, veger med grøntanlegg, elektroinstallasjoner, utvidelse av dagens ferjeterminal, trafikkteknisk utstyr samt veg- og jernbaneomlegginger. I tillegg er det som opsjoner tatt inn bygging av nye billettboder og nytt tollbygg for Kristiansand havn i den nye ferjeterminalen.

Forventet anleggsoppstart for vegbyggingsarbeidene er i 2024 og ferdigstillelse i 2029.

Her står alle de som var til stede under signeringen rett ved stedet der prosjektet starter i øst.
Her står alle de som var til stede under signeringen rett ved stedet der prosjektet starter i øst. I bakgrunnen til høyre er Slottsquartalet, og til venstre det nye fylkeshuset under oppføring. Bak fra venstre: Roy Lund, Eiffage Norge, Hans Christian Loland, Repstad Anlegg, Bernt Olav Holen, Repstad Anlegg, Rune Galteland, hovedbyggeleder, Statens vegvesen, Ingunn Foss, prosjektdirektør, Statens Vegvesen, Trygve Håland, prosjekteringsleder Statens vegvesen, Gunn Brungot, Rambøll Norge. Foran fra venstre: Bjørn Inge Rundtom, Rambøll Norge, statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap), Vincent Papait, daglig leder Eiffage Norge, Kjell Inge Davik, direktør for divisjon Utbygging i Statens vegvesen og Jan Helge Egeland, prosjektleder E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen.
Aktuelt for fylke(r): Agder