Arbeidet med den siste forberedende entreprisen Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur blir ferdig i løpet av oktober.

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur

Havna: Gjenfylling av siste grøftestykke mot tankanlegget gjøres i slutten av september. Ellers er vi i gang med nedrigg og oppretting av siste rest på mangellisten.

Møllevannsveien: Det mangler foreløpig rekkverk mellom gang- og sykkelveg og Samsen. Ellers er arbeidet i Møllevannsveien stort sett ferdig.

Trafikkomlegginger

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur

Ingen planlagte trafikkomlegginger. 

Støyende arbeider

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur

Ingen planlagte støyende arbeider.

Nattarbeider

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur

Ingen planlagte nattarbeider.

havneområde kristiansand
Gjenfylling av siste grøftestykke mot tankanlegget gjøres i slutten av september. Foto: Trine Foss Salvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder