Her finner du status for aktive entrepriser i prosjektet i juni, og hvilke arbeider som er planlagt for juli og august.

På grunn av ferieavvikling gjelder denne statusoppdateringen også for august måned, i tillegg til hele juli. (Dersom det viser seg at det er behov for mer informasjon for august vil denne komme i midten av måneden.)  

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur

I vestre del av havna nærmer det seg ferdigstillelse, men arbeidene har tatt noe lengre tid enn planlagt. Arbeidene vil bli ferdigstilt i august.

Arbeidene i havna skal etter oppdatert plan bli ferdigstilt i august. Foto: Trine Foss Salvesen

Arbeidene med Møllevannsveien er noe forsinket og vil ikke være helt ferdige før i slutten av august.

Entreprise 9 - Riving av bygg; Circle-K og Vesterveien 3

Dette arbeidet blir ferdigstilt i uke 27.

Trafikkomlegginger

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur

Møllevannsveien vil holdes stengt ut august. 

Det vil bli innsnevring i Vestre Strandgate i forbindelse med kobling av fjernvarme i månedsskiftet august/september. Vi kommer tilbake med nærmere tidspunkt.

Entreprise 9 - Riving av bygg; Circle-K og Vesterveien 3

Ingen planlagte trafikkomlegginger.

Støyende arbeider

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur

Ingen planlagte støyende arbeider.

Entreprise 9 - Riving av bygg; Circle-K og Vesterveien 3

Ingen planlagte støyende arbeider.

Nattarbeider

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur

Ingen planlagte nattarbeider i juli, men det det blir nattarbeider i forbindelse med fjernvarmekobling i Vestre Strandgate helt i slutten av august. Dette vil det komme mer informasjon om dersom det blir nødvendig.

Entreprise 9 - Riving av bygg; Circle-K og Vesterveien 3

Ingen planlagte nattarbeider i juli.

Aktuelt for fylke(r): Agder