Rivingen av Circle-K stasjonene er godt i gang og arbeidet med bensinstasjonen på nordvestsiden av E39 er straks ferdig.

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur

Arbeidene inne på terminalområdet nærmer seg nå slutten. Vi asfalterer siste fase 2. mai. Det gjenstår da én mindre omkobling av fjernvarme i innkjøringen til terminalen. Denne utføres i uke 19 eller 20.  Når omkoblingen er gjort legges innkjøringen til terminalen tilbake til opprinnelig utforming.

Lengst vest på kaia ligger vi foreløpig foran skjema, fjernvarme vil bli ferdig lagt i løpet av mai.

Arbeidene med boring for rør fra Møllevannsveien til terminalen er ferdige, og foringsrør er montert. Nå gjenstår videreføring av foringsrør fra boregropa i Møllevannsveien og mot Samsen.

Entreprise 7 - Møllevannsbekken

Denne entreprisen er nå ferdigstilt og overlevert fra entreprenør.

Entreprise 9 - Riving av bygg; Circle-K og Vesterveien 3

Entreprenøren Miljøsanering Nord AS er godt i gang med rivingen og straks ferdig med den ene bensinstasjonen på nordvestsiden av E39.

Bensinstasjonen på nordvestsiden av E39 er straks ferdig revet og området ryddet. Foto: Statens vegvesen/Samir Kolukcija

Trafikkomlegginger

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur

Gang- og sykkelveg forbi boregropa i Møllevannsveien vil bli sideforskjøvet når foringsrør skal legges fra boregropa og mot Samsen.

Entreprise 9 - Riving av bygg; Circle-K og Vesterveien 3

Ingen planlagte trafikkomlegginger i mai.

Støyende arbeider

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur

Ingen planlagte støyende arbeider i mai.

Entreprise 9 - Riving av bygg; Circle-K og Vesterveien 3

Ingen planlagte støyende arbeider i mai.

Nattarbeider

Entreprise 3 - Omlegging av infrastruktur

Ingen planlagte nattarbeider i mai.

Entreprise 9 - Riving av bygg; Circle-K og Vesterveien 3

Ingen planlagte nattarbeider i mai.

Aktuelt for fylke(r): Agder