Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

En spansk, en fransk og en norsk leverandør er med videre i forhandlinger og tilbudsgivning på hovedkontrakten i prosjektet.

Arbeidet  i hovedkontrakten omfatter bygging av ny firefelts E18/E39 over en lengde på omlag 1,4 km med to nye planskilte kryss. Eksisterende veger, jernbanespor og flere konstruksjoner skal rives, deriblant dagens E18 Vesterbrua fra 1980 (også kalt høybrua) samt Vesterveibrua (også kalt lavbrua) på lokalvegnettet som krysser over jernbanen.

Hovedarbeidene består i bygging av flere konstruksjoner, veger og grøntanlegg, elektroinstallasjoner, utvidelse av dagens ferjeterminal, trafikkteknisk utstyr samt veg- og jernbaneomlegginger. I tillegg er det som en opsjon tatt inn bygging av nye billettboder og nytt tollbygg for Kristiansand havn hvor ferjeterminalen utvides.

I alt fem leverandører meldte interesse for å bli prekvalifisert for konkurransen innen fristen 30. juni. Statens vegvesen har nå valgt ut tre kvalifiserte leverandører som vil bli invitert til å gi tilbud og delta i forhandlinger om hovedkontrakten i prosjektet.  Disse leverandørene er:

  • Arbeidsfellesskapet JV Dragados - FCC
  • EIFFAGE Genie Civil
  • AF Gruppen Norge AS

Den utlyste entreprisen har en antatt kostnad på rundt 1,8 mrd. kroner og det er forventet en kontraktsinngåelse sommeren 2023. Varighet på byggearbeidene vil bli tema i forhandlingene med leverandørene, men antas å bli cirka 5 år med en ferdigstillelse i 2028. Arbeidet skal gjennomføres som en totalentreprise.

Illustrasjon av planlagt ferdig prosjekt
Prosjektet slik det er planlagt å se ut når det er ferdig. Illustrasjon: Statens vegvesen/Rambøl Foto: Statens vegvesen/Rambøll
Aktuelt for fylke(r): Agder