Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Arbeid med teknisk kulvert under Quadrum er godt i gang og vi fortsetter å fylle masser i sjøen i havnebassenget.

Entreprise 2 - Omlegging av infrastruktur

Arbeid med teknisk kulvert under Quadrum er godt i gang og bunnplate er støpt i 55 av 164 meter totalt. Vegger for kulverten er også støpt i den øvre delen mot Vestre Strandgate.

Teknisk kulvert er ferdig utgravd, og nå pågår det rørpressing under jernbanesporene for avløpsrør til fremtidig pumpestasjon. Det spuntes nå langs Vestre Strandgate for å kunne koble seg på eksisterende infrastruktur, deretter skal resterende spunt ved Banehaven settes før spuntarbeidet er ferdig.

Trekkerørstraséen i Banehaven har kommet seg over Baneheitunnelen, og en arbeider nå for å koble seg mot eksisterende infrastruktur i Fjellgata.

Entreprise 4 - Fylling i sjø/havnebassenget

Vi fortsetter å fylle masser i sjøen utenfor terminal vest, altså nærmest tankanlegget til Circle K. Arbeidene vil pågå frem til og med uke 27, deretter er det sommerferie i tre uker. Etter sommerferien fortsetter vi samme sted, det vil si å fylle i sjøen lengst vest utenfor tankanlegget.

Det skal knuses noe mere stein, foreløpig ca. 10.000 m3, derfor skal knuseverket i gang igjen i august for å knuse sprengstein. Denne knuste steinen skal fraktes over til Hampa med lekteren, og fylles i et område hvor man trenger å få stabilisert grunnforholdene.

Støyende arbeider

Entreprise 2 - Omlegging av infrastruktur

Spuntearbeider langs Vestre Strandgate og resterende spuntnåler i Banehaven utføres fra nå av kun ved bruk av Vibro-metode som er spunting der spuntnålene vibreres ned i grunnen. Bakgrunnen for dette er problemer med å få ned spuntnålene med bruk av hydraulisk presse (Silent piler). Vibro-metoden vil dessverre medføre mer støy. Nærmeste naboer er allerede informert om dette via SMS.

Spuntarbeidene i sin helhet foregår frem til og med uke 27.

Entreprise 4 - Fylling i sjø/havnebassenget

Knusing av stein starter etter sommerferien, sannsynligvis i august.

Pr. i dag er det en gravemaskin, en hjullaster og en lekter i arbeid i området. I tillegg kjøres det inn stein med 6-8 lastebiler pr. time fra Grauthelleren.

Nattarbeider

Entreprise 2 - Omlegging av infrastruktur

Natt til fredag 08. juli blir det omlegging ved Vesterveien 3, da skal kontainere på gang- og sykkelvegen fjernes og ny sikring mot anlegget skal komme på plass.

Entreprise 4 - Fylling i sjø/havnebassenget

Det er ikke planlagt nattarbeid i juli.

Trafikkomlegginger

Entreprise 2 - Omlegging av infrastruktur

Det blir en mindre omlegging i Havnebakken i slutten av uke 27 og starten av uke 28.

Entreprise 4 - Fylling i sjø/havnebassenget

Det er ikke planlagt trafikkomlegginger i juli.

teknisk kulvert under Quadrum
Arbeid med teknisk kulvert under Quadrum er godt i gang og bunnplate er støpt i 55 av 164 meter totalt. Vegger for kulverten er også støpt i den øvre delen mot Vestre Strandgate.
Aktuelt for fylke(r): Agder