Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Fem leverandører har meldt interesse for å bli prekvalifisert for prosjektering og bygging av hovedkontrakten.

Hovedkontrakten er den største og mest komplekse entreprisen i prosjektet E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen.

På lista over leverandører som ønsker å bli prekvalifisert, finner vi ett norsk, tre spanske og ett fransk selskap. Dette er;

  • AF Gruppen Norge AS, med Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS som rådgiver 
  • ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. med Atkins Norge AS som rådgiver
  • Arbeidsfellesskapet JV DRAGADOS – FCC med Dr.techn. Olav Olsen AS som rådgiver
  • EIFFAGE Génie Civil med Rambøll Norge AS som rådgiver
  • OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A., med Sweco Norge AS som rådgiver

Omfattende og komplekst byggeprosjektet

Konkurranse om prosjektering og bygging av E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen, Hovedkontrakt, ble lyst ut 27. mai i år. 

Arbeidet har en antatt kostnad i størrelsesorden 1,8 milliard kroner og omfatter ny firefelts E18/E39 over en lengde på cirka 1,4 km med to nye planskilte kryss.

Eksisterende veger, jernbanespor og flere konstruksjoner skal rives, deriblant dagens E18 Vesterbrua fra 1980 (også kalt høybrua) samt Vesterveibrua (også kalt lavbrua) på lokalvegnettet som krysser over jernbanen.

Hovedarbeidene består blant annet av bygging av flere konstruksjoner, veg og grøntanlegg, elektroinstallasjoner, utvidelse av dagens ferjeterminal, trafikkteknisk utstyr samt veg- og jernbaneomlegginger.

I tillegg er det som en opsjon tatt inn bygging av nye billettboder og nytt tollbygg for Kristiansand havn hvor ferjeterminalen utvides.

Tre leverandører vil bli invitert til forhandling

Det er beregnet at byggearbeidet vil starte neste høst. Varighet av kontrakten vil bli tema i forhandlingene med leverandørene, men antas å bli cirka 5 år med en ferdigstillelse i 2028. Arbeidet skal gjennomføres som totalentreprise.

Prekvalifisering er første steg i konkurransen, og Statens vegvesen vil, basert på denne velge ut tre leverandører som i august i år inviteres til å gi tilbud og delta i forhandlinger. Planen er at Vegvesenet kan signere kontrakt med leverandør sommeren 2023.

- I en tid med mye usikkerhet i bygg- og anleggsmarkedet, er vi svært fornøyde med at så mange viser interesse for prosjekteringen og byggingen av dette viktige prosjektet for Kristiansand og Sørlandet. Nå starter vi arbeidet med å sjekke dokumentasjon og referanser til de selskapene som har meldt seg. Tre av selskapene som oppfyller kvalifikasjonskravene vil bli invitert til å gi tilbud og delta i forhandlinger, sier Jan Helge Egeland, som er prosjektleder for hovedkontrakt E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen.

 

 

Aktuelt for fylke(r): Agder