Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen inviterer leverandører til dialogmøte om sveiseteknologi.

– Når vi inviterer til markedsdialog er det for å få tilbakemelding fra leverandørene på hvilke metoder eller teknologi som eksisterer innenfor sveiseteknologi som kan brukes på bru over Bjørnafjorden, og eventuelt hvilke metoder eller teknologier som kan utvikles, sier Cato Dørum, sjefingeniør i Statens vegvesen.

Vegvesenet ønsker en kartlegging av sveiseteknologi som kan gjøres kostnadseffektivt, i tillegg til miljøvennlig produksjon av stålbruer.

Dialogmøtet er 17. september på Park Inn Hotell på Gardermoen, og det er påmeldingsfrist den 13. september.

Statens vegvesen sitt utviklingsprosjekt Fjordkryssingar er en del av Ferjefri E39, og ser på hvordan fjorder langs europaveien kan krysses på best mulig måte. Teknologien eller metodene kan komme til nytte for utviklingsprosjektet og i andre relevante prosjekter.

 

Dialogmøte

Når: Tirsdag 17. september

Hvor: Park Inn Hotell på Gardermoen. Adresse: Henrik Ibsens veg, 2060 Gardermoen.


Møtet vil bli gjennomført på norsk.


Påmelding eller spørsmål forut for dialogkonferansen sendes per e-post til: innen fredag 13. september 2019. Merk påmeldingen: «påmelding – dialogkonferanse».

Ved mange påmeldte, forbeholder oppdragsgiver seg retten til å velge ut de som gjennom bekrivelsene i påmeldingen, ansees som mest relevante.

Aktuelt for fylke(r): Agder, Vestland, Møre og Romsdal, Rogaland, Trøndelag