Artikkelen er fra 2013, og innholdet kan være utdatert.

Etter at kommunestyremøtet i Vefsn behandlet to reguleringsplaner i går, er alle de store planene i prosjektet vedtatt i de respektive kommunene.

– Nå har vi vedtak på 20 reguleringsplaner på strekningen fra Nord-Trøndelag grense til Bolna. Det betyr at vi kan fortsette arbeidet med finansiering og grunnlaget for en stortingsproposisjon for prosjektet, sier prosjektleder Bård Nyland.

Status på de tre delprosjektene er dermed slik:

Helgeland Nord (Korgen–Bolna): Reguleringsplanene ble vedtatt i juni 2012. Prosjektet har vært igjennom ekstern kvalitetssikring, så nå er neste steg Stortingsbehandling. Dersom det blir tilslutning der i løpet av høsten 2013, kan det bli anleggsstart i 2014.

Helgeland Sør (Nord-Trøndelag grense–Korgen) fikk de siste reguleringsplanvedtak i juni 2013. Vi fortsetter med kostnadsberegning og deretter ekstern kvalitetssikring(KS2). Planen er å legge prosjektet fram for Stortinget i 2014. Da kan det bli anleggsstart i 2015.

Brattås-Lien ble vedtatt i kommunen i juni 2013. Prosessen med kostnadsberegning og ekstern kvalitetssikring starter i løpet av 2013/2014. Det er usikkert når strekningen blir bygd, men det kan bli  oppstart i 2017.

Aktuelt for fylke(r): Nordland