Artikkelen er fra 2021, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen og Letnes Entreprenør AS signerte torsdag 18. mars kontrakt om å planlegge, prosjektere og bygge 10 kilometer ny E6 i Grong kommune i Trøndelag.

I konkurranse med to andre entreprenører trakk Letnes Entreprenør AS det lengste strået. Kontrakten har en verdi på 204 millioner kroner. Letnes var lavest i pris og hadde totalt sett det mest fordelaktige tilbudet.

- 2021 vil gå med til å få utarbeidet og behandlet reguleringsplanen. Vårt utgangspunkt er det nylig vedtatte planprogrammet, som skisserer hva vi skal gjennomføre i løpet av reguleringsplanperioden. Vi håper på byggestart våren 2022 og ferdigstillelse i 2024, sier byggleder Arild Gjerde i Statens vegvesen.

Letnes 60 år

I år er det 60 år siden Letnes Entreprenør AS ble etablert. Kontrakten om E6 Fjerdingen-Grøndalselv er den klart største i bedriftens historie.

Kontrakten er en totalentreprise der både reguleringsplanlegging, prosjektering og bygging inngår. Sweco Norge har kontrakt med Letnes Entreprenør på regulering og prosjektering.

Må styrke organisasjonen

– Vi planlegger å styrke organisasjonen. Nå søker vi etter ingeniører, maskinførere og anleggsarbeidere. Fra før av utgjør Letnes Entreprenør og Letnes Fjellsprenging en arbeidsstokk på 65 personer totalt, sier daglig leder David Letnes.

– Dette prosjektet er så stort at flere underentreprenører vil bli engasjert. Vi vil blant annet støtte oss på et samarbeid med Austad Maskinstasjon AS. Vi samarbeider mye fra før også, sier Letnes.

Nå håper han på at koronaen pakker og drar snart slik at bedriften kan invitere til feiring av både 60-årsjubileum og storkontrakt. 

Kontraktskrivingen foregikk digitalt, slik vi har blitt så vant til det siste året. Foto: Arild Gjerde
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag