Artikkelen er fra 2014, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har gjennomgått dokumentasjonen fra de tre entreprenørene som meldte sin interesse for E6 Helgeland nord. Samtlige er kvalifisert, og blir nå invitert til oppstartsmøte.

I prekvalifiseringen har Statens vegvesen vurdert hvorvidt den enkelte entreprenør har de nødvendige forutsetningene for å realisere E6 Helgeland nord. Blant annet må de kunne dokumentere erfaring fra prosjekter av tilsvarende størrelse og kompleksitet.

- Det er gledelig at vi kan invitere alle tre til å jobbe videre med prosjektet. Det vil sikre god konkurranse om kontrakten, sier delprosjektleder Trond Maas Pedersen.

Oppstartsmøtet gjennomføres den 18. og 19. november, og invitasjonen er nå sendt til de tre entreprenørene: NCC, Hæhre Entreprenør og Leonhard Nilsen & Sønner.


Starter dialogen i januar

I oppstartsmøtet skal Statens vegvesen gjennomgå konkurransegrunnlaget, som i grove trekk definerer hva entreprenøren skal prosjektere, bygge og etter hvert drifte.

Detaljene for vegprosjektet tegnes i den konkurransepregede dialogen. Der skal entreprenørene komme med forslag til konkrete løsninger, med innspill og tilbakemeldinger fra Statens vegvesen.

- Alle aspekter ved kontrakten kan diskuteres, for eksempel hvilken type bruer som skal bygges, hvordan trafikken skal avvikles i byggeperioden og ikke minst tidsaspektet. Vi starter samtalene med den enkelte entreprenør i januar. Går alt etter planen kan vi signere kontrakt før sommeren til neste år, og få spaden i jorda til høsten, sier Trond Maas Pedersen.


Her kan du lese mer om prosjektet E6 Helgeland nord.

For mer informasjon, ta kontakt med delprosjektleder Trond Maas Pedersen, telefon 481 21 999.

Trond Maas Pedersen er delprosjektleder for E6 Helgeland nord.
Trond Maas Pedersen er delprosjektleder for E6 Helgeland nord. Foto: Gunnar Nilsen
Aktuelt for fylke(r): Nordland