Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Onsdag 20. desember er siste arbeidsdag før jul for entreprenørene i prosjektet E6 Helgeland.

Juleferien avvikles samtidig i delprosjektene E6 Helgeland nord og E6 Helgeland sør.

- I nord ligger Hæhre godt an, og de har derfor trappet ned byggeaktiviteten noe den siste tiden. Over nyttår vil de i hovedsak jobbe med avdekking og klargjøring av ny veglinje i parsell åtte, mellom Raufjellforsen og Krokstrand, forteller delprosjektleder Trond Maas Pedersen i Statens vegvesen.

Nye strekninger åpnes til høsten

Etter påsken 2018 blir aktiviteten i nord trappet opp. Parsell to og tre skal være ferdig til høsten, senest 30. september. Hæhre har for øvrig signalisert at det kan være aktuelt å ferdigstille flere strekninger innen samme dato.

I 2018 starter også byggingen av de to nordligste parsellene, Krokstrand sentrum og Krokstrand-Bolna.

Bra fremdrift i sør

I delprosjektet E6 Helgeland sør jobber Skanska i parsellene nord for Mosjøen, mens Hæhre er underentreprenør på parsellene mot trøndelagsgrensa.

- Skanska har nå startet drivingen av en 800 meter lang tunnel ved Aspnes. Her forventer vi gjennomslag i løpet av våren. Deretter jobber de seg videre sørover, med driving av ytterligere to tunneler nord for Mosjøen, sier delprosjektleder Steinar Livik.

Per nå er det byggeaktivitet i fire av syv parseller i delprosjektet: tre nord for Mosjøen samt parsellen Lille Majavatn-Brenna, sør for krysset E6/fv. 76. Sistnevnte er den lengste i prosjektet: 18,7 kilometer.

Godt samarbeid gir effektiv vegbygging

Begge delprosjekter drives etter en såkalt vegutviklingskontrakt, hvor Statens vegvesen jobber sammen med entreprenørene og deres prosjekterende miljøer for å finne de beste løsningene for ny E6. I nord har de fleste reguleringsplanene blitt justert etter byggestart, og det samme skjer nå i sør.

- Vi kjører et tett løp her, med flere parallelle prosesser. Vårt mål er å kunne overlate nye E6 til brukerne så raskt som mulig. For å få til det er vi helt avhengige av det gode samarbeidet med planmyndigheten, altså kommunene, sier Livik.

Samtlige parseller nord for Mosjøen er for tiden under omregulering. I 2018 går entreprenørene i sør i gang med byggingen av rundt 30 konstruksjoner: bruer, kulverter og tunnelportaler. Året skal ellers brukes på ferdigstillelse av korte vegstrekninger, og ny veg vil bli overlatt til brukerne fortløpende.

Den nye brua over Langvassåga ved Røssvoll i Rana begynner å ta form. Parsellen åpnes høsten 2018.
Den nye brua over Langvassåga ved Røssvoll i Rana begynner å ta form. Parsellen åpnes høsten 2018. Foto: Jan Fredrik Eliassen
Aktuelt for fylke(r): Nordland