Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 3‐7 og 12‐10 legges forslag til detaljregulering for E6 Kulstaddalen nord-Åkvik i Vefsn kommune ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 14.03.2017–25.04.2018.

For en nærmere redegjørelse av planforslaget anbefaler vi at du studerer planbeskrivelse og illustrasjonshefte.

Planforslaget er tilgjengelig:

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned",
  • vefsn.kommune.no,
  • Vefsn kommune, Rådhuset og
  • Statens vegvesen, Mosjøen trafikkstasjon, Ytterøra 22

Merknader

Dersom du har merknader/innspill til planforslaget bes det om at disse sendes innen 25. april 2018 til:

  • eller
  • Statens vegvesen, Dreyfushammarn 31, 8002 BODØ

Kontakt

Ved eventuelle spørsmål kan Statens vegvesen kontaktes ved:

  • Børge Steinmo Johnsen, tlf. 918 31 718 e‐post:  
  • Stefan Kersting, tlf. 75 58 61 30 e‐post:

 

Aktuelt for fylke(r): Nordland