Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 3‐7 og 12‐10 legges forslag til detaljregulering for E6 Mjåvatn–Håkali i Vefsn kommune ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 26.01.2018–09.03.2018.

Planforslaget

For en nærmere redegjørelse av planforslaget anbefaler vi at du studerer planbeskrivelse og illustrasjonshefte som er lagt ved: 

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned",
  • på nettsiden til Vefsn kommune
  • papirutgave: Vefsn kommune, Rådhuset og
  • Statens vegvesen, Mosjøen trafikkstasjon, Ytterøra 22

Merknader

Dersom du har merknader/innspill til planforslaget bes det om at disse sendes innen 09.03.2018 til:

  • Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø eller
  • med e-post .

Folkemøte

Statens vegvesen vil presentere planforslaget på et åpent folkemøte. Møtet avholdes den 13. 02. 2018 kl. 19.00 på Sandvik folkehøyskole.

Kontakt

Ved eventuelle spørsmål kan Statens vegvesen kontaktes ved:

  • Børge Johnsen på telefon 918 31 718, epost ,
  • Stefan Kersting på telefon 75 58 61 30, e-post 
Aktuelt for fylke(r): Nordland