Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for E6 Langnesberga. Planforslaget legges nå ut på høring. Høringsfrist 12. november 2016.

kart E6 Langnesberga
E6 Langnesberga

Planen legger til rette for skredsikring av E6 mellom Snåsakroa ved Langnes, og krysset med fylkesveg 763 ved Vegset. Deponiområder og avkjørselsanering inngår også i planen.

Planforslaget er tilgjengelig

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned",
  • Snåsa kommune sin nettside og
  • papirutgave av planforslaget legges ut på Snåsa kommunehus og kan ettersendes på forespørsel.

Informasjonsmøte

Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte onsdag 19. oktober 2016, kl. 19:00 på Snåsakroa. På møte vil planforslaget bli presentert og er det anledning til å stille spørsmål.

Merknader 

Vi ber om at uttalelser og andre merknader til planforslaget sendes skriftlig innen 12. november 2016 til:

  • Statens vegvesen Region Midt, Postboks 2525, 6404 Molde; eller
  • til 

For spørsmål kan det tas kontakt med planprosjektleder Egbert Holtrop via e-post: , eller ved å ringe 941 02 422.

Dette varslet er iht. plan- og bygningsloven (PBL) §12-10. planforslaget blir utarbeid iht. PBL § 12-3, med medhold i PBL §3-7.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag