Fem entreprenører og rådgiverfirmaer har meldt seg til konkurransen om å bygge ny riksveg tre fra Evenstad til Imsroa i Østerdalen.

 Det er Statens vegvesen meget godt fornøyd med.

De fem er :

  • Bertelsen & Garpestad AS i samarbeid med Rambøll Norge AS
  • Consto Anlegg Midt AS i samarbeide med Asplan Viak AS
  • Gjermundshaug Anlegg AS i samarbeid med Sweco Norge AS
  • John Galten AS i samarbeid med Norconsult AS
  • Lesja Bulldozerlag AS i samarbeid med AFRY Norge AS

Prosjektet jobber nå med å velge ut tre entreprenører som blir med videre i konkurransen.

- Vi regner med at vi er klar med dette før jul, sier prosjektleder Jan Egil Eilertsen i Statens vegvesen, Rv. 3.

Før sommeren 2024 er planen å stå igjen med en entreprenør. Det betyr byggestart høsten 24. Den nye vegen skal stå klar høsten 26. Den nye vegen skal gå i ny trasè øst for dagens riksveg.

Kontrakten har en verdi på om lag 300 millioner kroner.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet