Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Fra 25. august blir det omfattende gravearbeider i Brenneriroa. Både Løten kommune og Statens vegvesen skal utføre store arbeider i krysset.

Løten er i vekst. Det er tilflytting og det bygges mange nye boliger. Det legger press på infrastrukturen i området. Både veger, gang- og sykkelveger og vann- og avløpsnett må skiftes ut og bygges nytt. Som følge av framdriften i disse aktivitetene har Løten kommune sett at det er behov for å sette i gang tiltak nå.

Oppstart 1. august

Arbeidene med vann- og avløpsledninger og gang- og sykkelveg langs Brennerivegen er allerede godt i gang. Fra 1. august starter arbeidene med å anlegge midlertidige omkjøringsveger i området rundt krysset. Samtidig pågår byggingen av ny butikk.

Delvis og helt stengt kryss og omkjøring fra 25. august

Fra 25. august til ca. 8. oktober blir det omfattende gravearebider i Brenneriroa.  Løten kommune skal legge nye vann- og avløpsledninger og anlegge ny gang- og sykkelveg langs Brennerivegen. Kommunen skal også legge ned nye vann- og avløpsledninger gjennom krysset Brennerivegen/ Chausseen/ Budovegen. Det blir anlagt skiltede omkjøringsveger.

Slik planlegges trafikken ved krysset fra 25. august

Kart over stenging av veger i Brennriroa som følge av nye vann- og avløpsøedninger, ny gang- og sykkelveg og nye trafikklys i krysset med tilhørende nye kabler.
Kart over stenging av veger i Brennriroa som følge av nye vann- og avløpsøedninger, ny gang- og sykkelveg og nye trafikklys i krysset med tilhørende nye kabler. Illustrasjon: Løten kommune

Alle omkjøringer skiltes

 • Fra torsdag 25. august stenges innkjøring til krysset fra Brennerivegen.
  Omkjøring legges via stikkveg nord for Løiten Brænderi og ut på Chausseen øst for krysset (gul strek på kartet)
  Stengeperiode: 25. august – til 30. september
 • Fra 12. september stenges Chausseen vest for krysset.
  Omkjøringsveg legges bak dagens Jokerbutikk (svart linje på kartet).
  Stengeperiode: 12. september - 30. september
 • Hele krysset stenges fra 30. september til ca 8. oktober
  Fra mandag 30. september til ca. 8. oktober blir Chausseen (gamle rv. 25) gjennom krysset i Brenneriroa stengt. Det blir tilrettelagt med omkjøringsveger slik at en kommer fram på Budorvegen og til Brennerivegen fra vest. Trafikk fra Slettmoen må kjøre om Ånestad for å komme seg vestover. (Her kan det bli endringer)

Nye vann- og avløpsledninger

- Vann- og avløpsledningene i Brennerivegen og Budorvegen må oppgraderes, blant annet på grunn av nye boligområder og ny butikk i Brenneriroa. I Brennerivegen bygges ny gang- og sykkelveg, som bedrer trafikksikkerheten for nåværende og nye beboere i området. Framdriften for utviklinga i området gjorde det nødvendig å skifte ut disse ledningene nå i sommer, sier virksomhetsleder Erik Adolfsen i Løten kommune.

Det er ikke bare vann og avløp som er modent for utskifting. Det samme gjelder for trafikklysene i krysset. Disse arbeidene er det Statens vegvesen som står for. Statens vegvesen og Løten kommune koordinerer seg slik at arbeidene kan gjøres samtidig slik at anleggsperioden blir så kort som mulig.

Nytt signalanlegg og nye kabler

-Utskifting av vann- og avløpsledningene i området er et omfattende arbeid og mer eller mindre hele krysset må graves opp. Statens vegvesen må skifte ut signalanlegget i krysset og tilhørende kabler. Når krysset graves opp er det fornuftig og besparende å gjøre disse arbeidene samtidig sier prosjektleder i Statens vegvesen, Arne Meland.

Ny gang- og sykkelveg langs Brennerivegen

I tillegg bygge Løten kommune ny gang- og sykkelveg langs Brennerivegen. Statens vegvesen og Løten kommune samarbeider og koordinerer arbeidene mellom seg slik at alt kan bli gjort samtidig. På den måten minimere ulempene for trafikanter og beboere i området, sier Adolfsen.

Samtidig med store arbeider i Veenskrysset

Bygging av rundkjøring i Veenskrysset har vært planlagt i lang tid. Det gamle krysset skal bygges om til rundkjøring og vi skifter samtidig ut støyskjermen langs Kongsvegen. Dette arbeidet ble mer omfattende enn opprinnelig tenkt, da røret for Vingerjessa under Stasjonsvegen inn mot Løten sentrum også måtte skiftes ut. Det er nødvendig å stenge vegene i området for å få gjennomført arbeidet på en sikker og effektiv måte, sier prosjektleder Arne Meland i Statens vegvesen.

- Løten er i utvikling, det skjer mye fint på mange områder og da må det graves og legges til rette med nye infrastruktur. Vi er klare over at det kan oppleves som plagsomt når de vanlige ferdselsårene stenges og at det medfører til dels lange omkjøringer og ulemper for folk, men når vi er ferdige er det mye nytt både i bakken og i dagen som kommer Løten og Løtens innbyggere til gode i mange år fremover. Vi beklager ulempene dette medfører for trafikantene i sommer og i høst, er hilsenen fra kommunen og vegvesenet.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet