Anlegg Øst er godt i gang med det elektriske anleggsarbeidet på Gran. Etter påske tar entreprenøren i bruk en hydrogendrevet tungbillader.

Prosjektleder Ole Eikeset og Ronny Kampen i Anlegg Øst har fått opp farten på det det elektriske anleggsarbeidet i sentrum av Gran. Det liker prosjektleder Mathilde Knobel Christensen i Hafslund Boost og byggeleder Håvard Vaaje i Statens vegvesen svært godt. Per Kollstad/Statens vegvesen
Prosjektleder Ole Eikeset og Ronny Kampen i Anlegg Øst har fått opp farten på det det elektriske anleggsarbeidet i sentrum av Gran. Det liker prosjektleder Mathilde Knobel Christensen i Hafslund Boost og byggeleder Håvard Vaaje i Statens vegvesen svært godt. Per Kollstad/Statens vegvesen

Den strenge kuldeperioden, og tekniske utfordringer ga anleggsarbeidet en litt trang fødsel etter byggestarten i januar.

- Vi måtte også ha en runde med NVE for å få alle godkjenninger for nettstasjonen på plass. Så måtte Anlegg Øst bytte ut et par beltegravere som ikke fungerte skikkelig. Samtidig har vi hatt noen problemer med programvaren for det tekniske rundt ladeutstyret, sier byggeleder Håvard Vaaje i Statens vegvesen.

Selv om Anlegg Øst ikke har fått holde tempoet oppe slik de ønsket nå i vinter, er fortsatt planen å gjøre arbeidet ferdig i god tid før jul.

- Vi setter på mer folk når vi får alt utstyret er i drift. Da vil vi ha 10-15 årsverk ute, sier prosjektleder Ole Eikeset i Anlegg Øst.

Miljøgata på Gran er pilotprosjekt for utslippsfritt anleggsarbeid hvor det er viktig å teste ut ny teknologi. Vegvesenet har fått støtte fra Samferdselsdepartementet for å teste ut nye løsninger.  All graving og massetransport skjer elektrisk. Det er første gangen i et vegprosjekt.  Anlegg Øst og Vegvesenet har derfor lagt inn godt med ekstra tid for å kunne løse utfordringer som kommer.

Anleggsmaskinene får strøm fra en nettstasjon, to stasjonære hurtigladere og elleve mindre ladere bak anleggsgjerdet i sentrum. Tre mobile batterihengere sørger for lading ute i anlegget.

Hydrogenlader

Før påske blir en hydrogendrevet tungbillader montert. Brenselscellen er den samme som sitter i den hydrogendrevne personbilen Mirai fra Toyota.  Vegvesenet og Hafslund ønsker å prøve ut et hydrogendrevet ladepunkt i prosjektet. Brenselscellen lager strøm uten utslipp av klimagasser.

- Hydrogen kan være en løsning der det skal bygges veg uten utslipp av CO2 i områder hvor det blir for kostbart å føre fram anleggsstrøm. Hydrogenstasjonen fungerer som et godt gammeldags dieselaggregat, men uten CO2 utslipp, sier Vaaje.

Det er selskapet NAPOP (Not a part of the problem) i Vikersund som leverer og drifter hydrogen- ladepunktet.

Første veganlegg

Anlegget på Gran er det første vegprosjektet i Norge hvor maskinførerne har tilgang på en hydrogendrevet tungbillader.

- NAPOP hadde også ansvaret for hydrogenladepunktet som leverte strøm da Oslo vann og avløp skiftet ut deler av ledningsnettet i et boligområde på Ljan i Oslo sist vinter, sier prosjektleder Mathilde Knobel Christensen i Hafslund Boost.

Interessen var stor for vann- og avløpsprosjektet i Oslo med besøk fra hele Europa.

Strengt sikkerhetsopplegg

Vegvesenet og Hafslund understreker at sikkerheten er svært viktig for det hydrogendrevne ladepunktet Det er fortsatt noe skepsis til hydrogen som energidriver etter hydrogenhendelsen i Bærum i 2019.

- Vi tar alle forholdsregler.  Hydrogenladepunktet står bak doble sikkerhetsgjerder og vil være overvåket døgnet rundt. Det er kun ansatte med spesialkompetanse som skal håndtere hydrogenladepunktet, sier Christensen.

Sikkerhetsopplegget er godkjent av Direktoratet for sikkerhet og beredskap, mens HYEX, et ekspertmiljø innen hydrogen, har gjennomført en risikoanalyse.

- Sammenlignet med hydrogenbilen til Toyota er dette et stillestående anlegg bak doble anleggsgjerder. Hydrogen er en del av løsningen for utslippsfrie veganlegg, sier Christensen og Vaaje.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet