Nøyaktig på dagen tre år etter første spadestikk åpnet Nydalsbrua for trafikk. Vegprosjektet i Trondheim ligger foran skjema og innafor budsjett.

Gruppefoto av ordfører Rita Ottervik (f.v.), divisjonsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen, samferdselsminister John-Ivar Nygård, fungerende vegdirektør Ove Myrvåg og fylkesordfører Tore O. Sandvik, stående på brua med Brutårnet i bakgrunnen.
Ordfører Rita Ottervik (f.v.), divisjonsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen, samferdselsminister John-Ivar Nygård, fungerende vegdirektør Ove Myrvåg og fylkesordfører Tore O. Sandvik oppstilt for snorklipping på Nydalsbrua.

16. oktober 2023 ble brua tatt i bruk. Til akkompagnement fra hornmusikk og mannskoret Pirum åpnet Nydalsbrua for trafikk, og litt regn kunne ikke sette en stopper for feststemninga, da rundt 200 personer hadde møtt opp på Sluppen for å få med seg bruåpninga.

Tidligere samferdselsminister Hareide satte spaden i jorda 16. oktober 2020, og på dagen tre år senere var hans arvtaker John-Ivar Nygård på plass for å kutte snora på det imponerende bruprosjektet. Nydalsbrua er en del av  Miljøpakken i Trondheim, og det er Statens vegvesen som har ansvaret for utbygginga.

- Nå håper jeg dere alle får stor glede og nytte av brua, og dette kommer både gående og syklende, samt kollektivreisende og næringstransport til gode, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, før han klippet snoren for det flotte byggverket.

-Et kjempeløft

Fungerende vegdirektør Ove Myrvåg kalte brua og vegene rundt den for et kjempeløft for fremkommelighet i Trondheim.

- Takk til alle som har bidratt til å gjøre dette prosjektet til en suksess, fra entreprenører og konsulenter til våre samarbeidspartnere og lokalsamfunnet. Denne broen representerer ikke bare ny og bedre infrastruktur, men er også et symbol på samarbeid, innovasjon og fremtiden for Trondheim, sa Myrvåg.

Bilistene får et nytt effektivt krysningspunkt over Nidelva, med fire kjørefelt, som erstatter den fryktelige flaskehalsen som gamle Sluppen bru har vært for biltrafikken. Samtidig gir brua og den nye påkjøringsrampen til E6 en etterlengtet reduksjon av trafikken gjennom Midtbyen og over Byåsen, da det nå blir mer attraktivt å kjøre rundt sentrum.

Fremkommeligheten for syklistene og de gående blir også betraktelig bedre. De nye gang- og sykkelvegene er trafikksikre, har høy kapasitet, og er adskilte fra biltrafikken.

Ordfører Rita Ottervik i Trondheim kalte brua for et flott nytt landemerke i byen.

- Dette har vi gleda oss lenge til, og jobba mye med opp gjennom åra. Det arkitektoniske med brua er blitt særdeles flott, sa ordføreren.

8 måneder før tida

Fremdriftsplanleggingen i byggeperioden har vært eksepsjonelt bra, og prosjektleder Martin Jusnes Engum i Vegvesenet sier hovedentreprenør Skanska har etterlevd sine fremdriftsplaner gang på gang.

- Vi har i all hovesak nådd de milepælene som har blitt satt. Sluttfrist for hovedentreprisen er juni 2024, og vi åpner nå et komplett veganlegg ca. 8 måneder før tida, sier Engum.

Dette ble også poengtert av Skanska sin konserndirektør for anlegg, Anders Geirsta:

- Selv med å ha jobba oss gjennom hele korona-tida klarte vi å levere åtte måneder før tida og innafor budsjett. Vegvesenet har etterlyst norske entreprenører som bygger bro, og her ser dere eksempelet i et nytt smykke sør for Trondheim sentrum, sa Geirsta.

Noe av gang- og sykkelvegene må rett nok gjøres ferdige, men hoveddelen av dette vil være gjort til årsskiftet. Nydalsbrua krysser Nidelva, og er bygd som skråstagsbru med et 55 meter høyt tårn. Det er også bygd portal og de første 80 metrene av Byåstunnelen, som klargjøring for fullføring av denne senere. Prosjektet bygger også deler av ny hovedrute for gående og syklende, og den gamle Sluppenbrua går fra å være en flaskehals for trafikantene til å bli en ren gang- og sykkelbru.

Nydalsbrua er også et viktig element i den framtidige øst-vest forbindelsen i Trondheim. Byåstunnelen og Nydalsbrua vil i framtida forbinde Byåsen med E6 og vegsystemet på østsiden av Nidelva.