Tunge klasser (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE) får samme gyldighet som førerkortet du byttet inn, eller fem år fra du fikk fast bopel i Norge hvis det er kortere.

Hvis du legger fram helseattest, blir gyldigheten på klassene satt til fem år fra helseattestens dato.

I noen tilfeller må du levere helseattest

Du må levere helseattest fra lege hvis du søker om innbytte av tunge klasser og

  • din utenlandske førerrett i tunge klasser har utløpt
  • du har hatt fast bopel i Norge i mer enn fem år

Fikk du avslag på søknad om innbytte før 1. mars 2017?

1. mars 2017 ble saksbehandlingsreglene endret for innbytte av førerkort utstedt i EU/EØS-land. Har du fått avslag på søknaden om innbytte begrunnet med førerkortforskriften §1-2, kan du sende inn en ny søknad. Endringene i regelverket er knyttet til hvor du har fast bopel eller oppholder deg i forbindelse med studier når førerkortet ble utstedt.