Tunge klasser (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE) får samme gyldighet som førerkortet du byttet inn, eller fem år fra du fikk fast bopel i Norge hvis det er kortere.

Hvis du legger fram helseattest, blir gyldigheten på klassene satt til fem år fra helseattestens dato.

I noen tilfeller må du levere helseattest

Du må levere helseattest fra lege hvis du søker om innbytte av tunge klasser og

  • din utenlandske førerrett i tunge klasser har utløpt
  • du har hatt fast bopel i Norge i mer enn fem år

Vi må ha originalversjon av attesten din. Den kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Spør fastlegen din om han/hun kan sende helseattesten digitalt til Statens vegvesen. Attesten vil da bli registrert hos oss straks legen har oversendt den.

Hvis legen ikke har denne muligheten, kan du sende helseattesten i posten til din lokale trafikkstasjon. Du kan også selv levere den. 

Bestill time hvis du vil levere helseattesten selv, så slipper du å vente på trafikkstasjonen.

Fikk du avslag på søknad om innbytte før 1. mars 2017?

1. mars 2017 ble saksbehandlingsreglene endret for innbytte av førerkort utstedt i EU/EØS-land. Har du fått avslag på søknaden om innbytte begrunnet med førerkortforskriften §1-2, kan du sende inn en ny søknad. Endringene i regelverket er knyttet til hvor du har fast bopel eller oppholder deg i forbindelse med studier når førerkortet blir utstedt.