Piggdekk og kjetting

Piggdekk kan kun brukes mellom 1. november og første mandag etter 2. påskedag. I Nordland, Troms og Finnmark kan piggdekk kun brukes fra 15.oktober til og med 30. april.

Dersom føret krever det, er det tillatt å bruke piggdekk og kjetting utenom disse datoene. Bruker du piggdekk, skal kjøretøyet ha piggdekk på alle hjul.

Piggfrie vinterdekk

Det er ingen tidsfrister knyttet til bruken av piggfrie vinterdekk. Vær oppmerksom på at piggfrie vinterdekk på sommerføre kan ha dårligere egenskaper enn sommerdekk på våt asfalt.

Mønsterdybde

Dekkene skal ha minimum 3 mm mønsterdybde mellom 1. november og mandag etter 2. påskedag. For Nordland, Troms og Finnmark gjelder kravet til minimum 3 mm mønsterdybde fra 15. oktober til og med 30. april. Utenom vinterperioden skal mønsterdybden være minimum 1,6 mm.

Sommerdekk skal ikke benyttes på vinterføre (snø/is), fordi sommerdekk ikke har tilstrekkelig veggrep på slikt føre.

Det er egne krav til mønsterdybde og vinterdekk for kjøretøy over 3 500 kg.

Tilhenger

Kjører du med tilhenger stilles det samme krav til mønsterdybde på tilhengerens dekk som på kjøretøyet.

Sett dekkene riktig på

Mange dekk har en pil som viser rulleretning og eventuelt inside/outside. Pass på at slike dekk monteres riktig for å oppnå optimalt veggrep.