Som sjåfør er du ansvarlig for at kjøretøyet har tilstrekkelig veigrep, hele året. Vinterstid må kjøretøyet ha minimum 3 millimeter mønsterdybde på dekk.

Det er viktig at dekkene dine er i god stand, og tilpasset kjøretøy og føre uansett årstid.

Husk at riktig merking og mønsterdybde på dekkene ikke er en garanti for godt nok veigrep. I etterkant av hjulskift hver sesong er det viktig at du etterstrammer hjulboltene etter omtrent 40 km kjøring.

Hvilken mønsterdybde kreves når?

Kravene til mønsterdybden på dekkene er ulike på sommer og vinterstid.

På vintertid, fra 1. november til og med første søndag etter 2. påskedag, er det krav om å ha minimum 3 millimeter mønsterdybde. Hvor lenge kravet gjelder vil variere derfor noe hvert år, alt etter som når påsken er det året.

For Nordland, Troms og Finnmark gjelder kravet til minimum 3 millimeter mønsterdybde fra og med 16. oktober til og med 30. april.

På sommertid, fra første søndag etter 2. påskedag til 1. november, skal mønsterdybden på dekkene være minimum 1,6 millimeter. Du kan ikke bruke sommerdekk på vinterføre, fordi sommerdekk ikke har tilstrekkelig veigrep på is og snø.

Dersom det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig veigrep, må bilen ha vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende – også utenfor tidsperiodene nevnt ovenfor. 

Det er egne krav til mønsterdybde og vinterdekk for kjøretøy over 3 500 kg.

Når kan du bruke piggdekk?

Piggdekk kan kun brukes fra og med 1. november og til og med første søndag etter 2. påskedag. I Nordland, Troms og Finnmark kan piggdekk kun brukes fra og med 16.oktober til og med 30. april. 

Dersom føret krever det, er det tillatt å bruke piggdekk og kjetting utenom disse datoene. Bruker du piggdekk, skal kjøretøyet ha piggdekk på alle hjul.

Piggfrie vinterdekk kan du bruke hele året.

Krav til tilhengerens dekk

Kjører du med tilhenger, er det samme krav til mønsterdybde på tilhengerens dekk som på kjøretøyet.