Du kan selv avregistrere og registrere kjøretøyet ditt på Din side når du ønsker det.

Av- og påregistrer kjøretøy Logg inn

Du kan også avregistrere og registrere kjøretøy på en trafikkstasjon.

Du kan midlertidig avregistrere kjøretøyet ditt selv på Din side hvis du ikke skal bruke det i en periode.  Du trenger ikke levere inn skiltene på avregistrerte kjøretøy. Er du under 18 år, kan du finne hvilke regler som gjelder for deg lenger ned på denne siden.

Har du et sesongkjøretøy eller et annet kjøretøy du ikke skal bruke i en periode, kan du spare forsikringsutgifter og trafikkforsikringsavgift ved å midlertidig avregistrere det. Kjøretøyet kan være avregistrert så lenge du ønsker det, og avregistrerte kjøretøy trenger ikke å gjennomgå EU-kontroller.

Når du avregistrerer kjøretøyet ditt, blir både ansvarsforsikring og trafikkforsikringsavgiften automatisk sagt opp. Har du andre forsikringer, som brann- eller tyveriforsikring, anbefaler vi at du kontakter forsikringsselskapet ditt for å avklare hvilke forsikringer som fortsatt skal være aktive.

Har du nylig registrert kjøretøyet, kan du ikke avregistrere det igjen før det har gått mer enn 14 dager. Det må altså ha vært registrert i minst 15 dager før du kan avregistrere det igjen. Det er unntak hvis kjøretøyet ble registrert i forbindelse med et eierskifte.

Det er gratis å avregistrere kjøretøy

Det er gratis å avregistrere kjøretøyet ditt – og å registrere det igjen - uansett hvor lenge det har vært avregistrert. Unntaket er hvis du ikke har betalt omregistreringsavgift ved eierskifte. Da må du betale omregistreringsavgiften når du registrerer kjøretøyet.

Du kan ikke bruke kjøretøyet når det er avregistrert

Når kjøretøyet er avregistrert, skal du ikke bruke det. Kjøretøyet blir uforsikret, og derfor kan du bli holdt økonomisk ansvarlig hvis kjøretøyet er i en ulykke. Siden kjøretøyet er uforsikret er det også viktig at du ikke parkerer det på offentlige plasser eller på andre steder der det kan forårsake skade.

Selv om det ikke lenger er noe krav om at skiltene skal tas av når kjøretøyet er avregistrert, anbefaler vi fortsatt at du tar dem av eller markerer på en annen måte at kjøretøyet ikke skal brukes. Du må også informere alle som kan bruke kjøretøyet, om at det er avregistrert.

Du kan registrere kjøretøyet igjen på Din side

Når du har avregistrert et kjøretøy selv, kan du eller en annen eier registrere det igjen. Dere kan registrere kjøretøyet selv på Din side når det har gyldig forsikring og alle andre vilkår for registrering er ok. Begge eiere må godkjenne registreringen innen 10 dager, enten på Din side eller på en trafikkstasjon.

Så lenge kjøretøyet er avregistrert, får du ikke varsler om EU-kontroll. Hvis fristen for godkjent EU-kontroll utløper i perioden kjøretøyet er avregistrert, må det ha godkjent EU-kontroll før du kan registrere det.

Hvis fristen for EU-kontroll går ut, må du kjøpe prøveskilt for å kjøre til et godkjent verksted og gjennomføre kontrollen.

Hvordan avregistrere et kjøretøy når dere er to eiere

Hvis kjøretøyet har to eiere og skal avregistreres må begge eiere godkjenne avregistreringen innen 10 dager, enten på Din side eller på en trafikkstasjon. Husk at du må bestille time før du møter opp på trafikkstasjon og ha med gyldig legimitasjon. 

Samme regel gjelder når kjøretøyet skal påregistreres. 

Er du under 18 år?

Er du under 18 år må du levere inn skiltene for å kunne avregistrere kjøretøyet ditt selv.

For å avregistrere kjøretøy uten å levere inn skiltene må dine foreldre møte opp på en trafikkstasjon, legitimere seg og signere på erklæring om avregistrering.

Hvis kjøretøyet skal registreres igjen, må dine foreldre møte opp på en trafikkstasjon, legitimere seg og signere på skjemaet Bekreftelse mindreårig eier/medeier (PDF).

Hvis kun en av dine foreldre møter opp på en trafikkstasjon, må hen ta med og vise fullmakt og kopi av legitimasjon fra den andre forelderen.
Fullmakten må inneholde:

  • Navn på personen under 18 år
  • Navn på fullmaktsgiver
  • Navn på den som får fullmakt
  • Tydelig forklaring av hva fullmakten gjelder (eksempel; «jeg … har foreldreansvar for den mindreårige, og gir med dette fullmakt til å registrere kjøretøy tilhørende den mindreårige – herunder undertegne på registreringspapirer på mine vegne.)
  • Sted og dato
  • Underskrift fra fullmaktsgiver

Har kjøretøyet ditt blitt avregistrert av andre?

Tolletaten, Politiet og Statens vegvesen har myndighet til å avregistrere kjøretøy. I slike tilfeller blir kjøretøyet også avskiltet. Kjøretøy kan for eksempel bli avregistrert hvis mangler fra utekontroll ikke er rettet opp eller at «gamle» skyldige avgifter ikke er betalt. Kjøretøyet kan også ha blitt avskiltet på grunn av manglende omregistrering.

Ble kjøretøyet avskiltet på grunn av bruksforbud, må du betale et gebyr før du kan hente ut skiltene.

Er kjøretøyet avskiltet og du ønsker å få tilbake skiltene og registrere det igjen, må du sørge for at

  • forsikringen er i orden
  • EU-kontrollen er godkjent
  • eventuelle andre forhold hvor det er gitt bruksforbud, er ordnet opp i.

Skiltene til kjøretøy som er avskiltet oppbevares på en trafikkstasjon i tre måneder etter at kjøretøyet ble avskiltet. Lurer du på hvilken trafikkstasjon som oppbevarer skiltene dine, ta kontakt med oss.

Skal du vrake kjøretøyet?

Når du vraker et kjøretøy, blir det endelig avregistrert. Du kan få utbetalt vrakpant fra Skatteetaten hvis vilkårene for dette er oppfylt.

Husk å sørge for at skiltene til kjøretøyet du vraker ikke blir misbrukt. Du kan la skiltene følge kjøretøyet til vraking eller levere skiltene inn på en trafikkstasjon for makulering.