Skal du prøvekjøre et kjøretøy som ikke er registrert, flytte det, eller kjøre det i forbindelse med reparasjon eller fortolling må du bruke et prøveskilt.

Bestill prøveskilt Logg inn

Du kan bruke prøveskilt ved

 • prøvekjøring, for eksempel i forbindelse med kjøp og salg
 • flytting av kjøretøy fra et sted til et annet
 • prøving av kjøretøy i forbindelse med reparasjon eller annet
 • kjøring i forbindelse med fortolling, godkjenning og registrering 

Prøveskilt kan kun brukes på kjøretøy som aldri har vært registrert i Norge, eller som er avregistrert i Kjøretøyregisteret. Du som sjåfør har ansvar for at kjøretøyet er i forsvarlig stand når det brukes. Prøveskilt kan du også bruke i Sverige, Danmark og Finland. 

Du kan bestille prøveskilt på Din side, også til kjøretøy du ikke eier selv. Er det mer enn ti virkedager til du skal bruke dem, kan du få skiltene tilsendt i posten. Skal du bruke prøveskiltene før ti virkedager, må du hente dem på en trafikkstasjon.

Bestill time for å hente prøveskilt, så slipper du å vente på trafikkstasjonen. Husk å ha med deg gyldig legitimasjon.

Prøveskilt og kjøreseddel

Prøveskilt koster 380 kroner per dag, og du må være fylt 16 for å kunne kjøpe det.

Prøveskiltene er laget av en folie som klistres på bilen der de vanlige skiltene ellers ville vært montert. Disse kastes etter bruk.

Sammen med prøveskiltet får du en kjøreseddel som du må ha med under kjøring og kunne vise frem ved kontroll.

Når skal du ikke bruke prøveskilt?

Du kan ikke bruke prøveskilt til for eksempel til rallykjøring, alle former for billøp, øvelseskjøring, russearrangementer, på campingvogn ved ordinære helgeturer.

Prøveskiltene kan heller ikke brukes til transport av personer og gods hvis ikke trafikkstasjonen har gitt tillatelse til det, og det er påført kjøreseddelen. Når et uregistrert kjøretøy slepes og slepingen krever at en person sitter i førersetet, skal den ha prøveskilt. 

Så lenge varer et prøveskilt

Hovedregelen er at du kan kjøpe prøveskilt for 24 timer. Du bestemmer selv når du starter på gyldigheten til et prøveskilt, og skiltene kan bestilles inntil 60 dager før de skal brukes.

Bestill time på en trafikkstasjon hvis du skal bestille prøveskilt for

 • flere påfølgende dager
 • et kjøretøy som tidligere ikke har vært registrert i Norge

så slipper du å vente.

Kjøpe prøveskilt på en trafikkstasjon?

Skal du kjøpe prøveskilt på en trafikkstasjon, må du ha med gyldig legitimasjon

Bestill time når du skal kjøpe prøveskilt, så slipper du å vente på trafikkstasjonen.

Du må oppgi følgende

 • fødsels-/organisasjonsnummer
 • registreringsnummer
 • eventuelt understellsnummer (dersom du ikke har kjennemerke)
 • formål
 • kjørestrekning
 • varighet

Trenger ikke forsikring

Du trenger ikke ansvarsforsikring når du kjører med prøveskilt fordi forsikringen dekkes av Statens vegvesen.

Prøveskilt
Eksempel på et prøveskilt. Foto: Statens vegvesen
Sist oppdatert: