Er skiltet ditt stjålet eller mistet må du melde det tapt til politiet før du kan bestille nye skilt hos Statens vegvesen.

Du må melde tap av skilt til politiet, enten det er tapt eller blitt stjålet, fordi skilt på avveie kan bli misbrukt. I de aller fleste tilfeller vil du få ny bokstav- og tallkombinasjon. 

Når tapet er meldt til politiet, kan du melde tap til Statens vegvesen og bestille nye skilt. Det kan du enten gjøre i selvbetjeningsløsningen vår, eller ved å møte på en trafikkstasjon.

Meld skiltet tapt til politiet

Mistenker du at noen har stjålet skiltene dine kan du anmelde saken hos politiet. Har du derimot mistet skiltet må du fylle ut skjemaet Melding om tap av kjennemerke (PDF). Det utfylte skjemaet må du få attestert hos politiet. Skjemaet må altså være ferdig utfylt av deg og politiet før du kan melde skiltene tapt hos Statens vegvesen.

Meld skiltene tapt til Statens vegvesen

Når skiltet er meldt tapt hos politiet, kan du melde tapet til Statens vegvesen. Dette kan du gjøre selv i vår selvbetjeningsløsning. I selvbetjeningsløsningen laster du opp ferdig utfylt tapsskjema. Etter at dokumentasjonen og tapsmeldingen er levert til oss, blir meldingen behandlet av en saksbehandler.

Meld tap av skilt

Melde tap på en trafikkstasjon

Hvis du kun har tapt ett av to skilt, eller hvis det haster å få utlevert nye skilt og melde tap, kan du også gjøre det på en trafikkstasjon.

Når du drar til trafikkstasjonen må du ha med deg dokumentasjon på at tapet er meldt til politiet. Enten utfylt skjema attestert av politiet, eller politianmeldelse dersom du har anmeldt tapet.

Ellers må du ta med:

  • gyldig legitimasjon
  • gjenværende skilt dersom kun ett skilt er frastjålet eller tapt

Skal du fortsatt bruke bilen får du nye skilt og midlertidig vognkort med deg med én gang. Nytt vognkort vil bli sendt til deg i posten. 

Vi anbefaler å bestille time ved trafikkstasjonen på forhånd. Bestiller du ikke time, må du regne med ventetid.

Bestill time

Bestill nye skilt

I de fleste tilfeller vil du få ny bokstav- og tallkombinasjon på skiltene. Det er gjort noen unntak. Tyngre kjøretøy som i visse tilfeller kan beholde samme bokstav- og tallkombinasjon og veteranbiler (biler eldre enn 30 år) kan beholde samme registreringsnummer. 

Bestille nye skilt digitalt

Når tapsmeldingen er ferdig behandlet av Statens vegvesen, får du et vedtaksbrev i din digitale postkasse. Hvis alle kjøretøyets skilt er meldt tapt, kan du bestille nye skilt hjem i posten etter at tapsmeldingen er godkjent. 

Gå inn på "tap av skilt" når du har fått vedtaksbrev for å bestille nye.

Meld tap av skilt

Få nye skilt på trafikkstasjon

Dersom du melder tap på en trafikkstasjon, kan du i de fleste tilfeller få utlevert nye skilt samtidig. Du får nytt vognkort tilsendt i posten.

Pris for nye skilt

Prisen på ett skilt er 60 kroner, et sett på to skilt koster 120 kroner. 

Meld fra til andre virksomheter

Husk å gi beskjed til andre virksomheter om at du har fått nytt registreringsnummer. Det kan for eksempel være bomselskap eller parkeringsselskap.

Sist oppdatert: