Eier du et forsikringspliktig registrert kjøretøy uten å ha gyldig forsikring, får du et gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret.

For personbiler er dette gebyret 150 kroner per dag.

Har du fått brev med krav om gebyr for uforsikret kjøretøy? 

Du kan lese mer om hva du skal gjøre om du har fått gebyr for uforsikret kjøretøy på nettsidene til Trafikkforsikringsforeningen. Her kan du også sjekke hva du kan gjøre om du mener at du feilaktig er ilagt gebyr.

Sjekk hvilke kjøretøy du eier

Start med å sjekke hvilke kjøretøy du står som eier eller medeier av på Din side. Har du spørsmål om eierforholdene, du mener noe kan være feil eller du står som eier av et kjøretøy du mener aldri har vært i ditt eie, ta kontakt med oss på telefon.

Solgt kjøretøyet?

Har du solgt kjøretøyet, må du levere inn salgsmelding slik at eierskiftet blir registrert hos oss. Hvis du har solgt kjøretøyet og av ulike grunner ikke har mulighet til å levere salgsmelding signert av både selger og kjøper, kan du søke om unntak fra kravet om innlevering av salgsmelding. Søknaden sendes til , og må inneholde det du har av dokumentasjon vedrørende salget og kontaktinformasjon til kjøper.

Er ikke kjøretøyet i bruk?

Om kjøretøyet ikke lenger er i bruk, kan du avregistrere det.

Har du kjøretøyet, men mangler skiltene, må du melde skiltet tapt til politiet før du kan dra på trafikkstasjonen og få nye skilt eller avregistrere kjøretøyet.

Hvis du ikke har tilgang til kjøretøyet, men fremdeles står oppført som eier, kan du søke om å få kjøretøyet administrativt avregistrert. Søknaden sendes til , og må være utdypende og inneholde det du har av dokumentasjon som kan belyse saken.

Mener du at kjøretøyet allerede er avregistrert eller vraket, kan du søke om administrativ avregistrering eller om mulig fremskaffe vrakmelding.

Usikker på om du har forsikring?

Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt. Du kan også sjekke om du har gyldig forsikring ved å logge inn på Trafikkforsikringsforeningens nettsider.