Trafikkforsikringsavgift betaler du til forsikringsselskapet ditt, sammen med forsikringen på bilen din.

Årsavgiften ble i 2018 lagt om til en trafikkforsikringsavgift. Det er påbudt å ha gyldig forsikring for alle registrerte kjøretøy. Hvis du ikke betaler forsikring og trafikkforsikringsavgiften (årsavgift) for kjøretøyet ditt, vil du få et gebyr for hver dag kjøretøyet er uforsikret.  

Har du spørsmål om trafikkforsikringsavgiften (årsavgift), ta kontakt med forsikringsselskapet ditt. Du kan også lese mer om trafikkforsikringsavgift på Trafikkforsikringsforeningens nettsider.

Satsene for trafikkforsikringsavgiften

Satsene for trafikkforsikringsavgiften vedtas av Stortinget hvert år. De nye satsene for trafikkforsikringsavgiften finner du hos Trafikkforsikringsforeningen.

Årsavgift fra 2017 eller tidligere år 

Har du spørsmål  om årsavgiften for 2017 eller tidligere år, må du ringe Skatteetaten. 

Sist oppdatert: