Norsk Tempo 100-godkjenning er akseptert i Danmark og dansk Tempo 100-godkjenning er akseptert i Norge. Tyskland har en egen Tempo 100-ordning.

Norge og Danmark

Norsk Tempo 100-merke akseptert for kjøring i Danmark

Fra 18. mars 2024 er norsk Tempo 100-merke godkjent for trekking av tilhenger i hastighet opptil 100km/t i Danmark. De øvrige vilkårene for Tempo 100-kjøring i Norge gjelder på samme måte i Danmark.

Dansk Tempo 100-merke akseptert for kjøring i Norge

Fra 18. mars 2024 er dansk Tempo 100-merke godkjent for trekking av tilhenger i hastighet opptil 100 km/t i Norge. Dette gjelder ikke for norskregistrert tilhenger. Er tilhengeren registrert i Norge må, den ha norsk merke for å kunne kjøre i hastighet over 80 km/t i Norge.

Det er viktig å være klar over at Danmark tilbyr Tempo 100-godkjenning både til tilhengere som er registrert i Danmark og tilhengere som er registrert i et annet land enn Danmark.

For å kunne kjøre i hastighet opptil 100 km/t i Norge med dansk Tempo 100-godkjenning, gjelder de samme kravene som i Danmark: Du skal ha med Tempo 100-godkjenningsattest, og kravene til trekkbil og kombinasjon bil/tilhenger gjelder tilsvarende.

Tyskland

Tysk Tempo 100-ordning

Tyskland har egen Tempo 100-ordning for trekking av tilhenger. For å kjøre med tilhenger i hastighet opptil 100km/t i Tyskland må du ha tysk Tempo 100-godkjenning og Tempo 100-merke.

Godkjenning av tilhenger for å kjøre i 100 km/t