Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Bilforskriften § 9 femte ledd vil nå lyde som følger:

se endringene i fet og kursiv:

Overensstemmelse med kravene skal prøves og dokumenteres som fastsatt (i de enkelte rettsakter) for EF-typegodkjenning, likevel slik at det tillates at slik prøving og dokumentasjon kan utstedes av teknisk prøveinstans utpekt av andre EØS-land enn Norge. Godkjenningsmyndigheten kan kreve underlagsmateriale for dokumentasjonen fra søkeren eller teknisk prøveinstans. Dokumentasjon kan også utstedes av fabrikant dersom denne kan utføre de nødvendige prøver mv. som rettsaktene krever. Underlagsmateriale skal i så fall vedlegges søknaden, men slik at det for kravområdene i bokstavene a til f nedenfor er tilstrekkelig at fabrikanten fremlegger samsvarserklæring hvor det bekreftes oppfyllelse av kravene. Godkjenningsmyndigheten kan foreta stikkprøvekontroll.

a. 4A: Flate for montering av bakre kjennemerke,
b. 18A: Understellsnummer og fabrikasjonsplate,
c. 20A: Lysmontering,
d. Denne forskrift § 18: Nasjonale bestemmelser for lysutstyr,
e. 43A: Skjerming av hjul etter norsk tilpassing,
f. 46A: Montering av dekk.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har fastsatt noen mal for hvordan samsvarserklæringen skal se ut.