Statens vegvesen var en av fire vinnere i Innovasjonspartnerskapskonkurransen som Innovasjon Norge utlyste i 2017 med prosjektforslaget: «0-visjonen i norske vegtunneler».

For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, er det svært aktuelt å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle.

Prosjektet «0-visjonen i norske vegtunneler» skal gjennomføres av Statens vegvesen som et innovasjonspartnerskap sammen med en eller flere partnere. Partnerne velges etter konkurranse med forhandlinger.

Statens vegvesen inviterer til markedsdialog med leverandørindustrien for å få innspill på utfordringen knyttet til selvredning ved hendelser i tunnel. Statens vegvesen vil gjennom markedsdialogen informere om behov og utfordringer på området.

Innovasjonspartnerskap