Her finner du forankringen for vårt FoU-arbeid.

Hovedsatsingene, både programområder og enkeltprosjekter, svarer på utfordringer i Nasjonal transportplan (NTP) og andre styrende dokumenter. Samfunnsutviklingen, klimaendringene og erfaringer fra utbyggingsprosjekter og driften av veiene våre, skaper et kontinuerlig kunnskapsbehov.

Statens vegvesen initierer og gjennomfører anvendt forskning. Forskningen foregår i tett samspill med utførende forskningsinstitutt eller universitet. Som byggherre kan vi også teste resultater i fullskala. Resultatene av FoU-virksomheten skal være åpne og tilgjengelige slik at de kommer hele vei- og transportsektoren til gode. Slik utgjør dette arbeidet også et viktig bidrag for å utvikle nasjonal kompetanse og kunnskap utover våre egne behov.