Her finner du forankringen for Statens vegvesens FoUI-arbeid.

Hovedsatsingene i Statens vegvesen sitt forsknings- og utviklingsarbeid svarer på utfordringer i Nasjonal transportplan (NTP) og andre styrende dokumenter. Samfunnsutviklingen, klimaendringer og erfaringer fra utbyggingsprosjekter og drift av veiene våre, skaper et kontinuerlig kunnskapsbehov.

Statens vegvesen initierer og gjennomfører forskning i tett samspill med utførende forskningsinstitutt eller universitet. Som byggherre kan vi også teste resultater i fullskala. Resultatene av FoUI-virksomheten skal være åpne og tilgjengelige slik at de kommer hele vei- og transportsektoren til gode og slik utgjør dette arbeidet også et viktig bidrag for å utvikle nasjonal kompetanse og kunnskap utover våre egne behov.